نوشته‌ها

دوازده فاطمه از تبار عترت

بررسى و شرح زندگى بانوى بزرگ اسلام حضرت صديقه طاهره (عليها السلام) موضوعى است كه فقط از عهده اولياي خاصّ خداوند بر مى آيد؛ زيرا او بانوى گرانقدرى است كه به گفته امام راحل قدس سره: «از معجزات تاريخ و افتخارات عالم وجود است، زنى كه در حجره اى كوچك و محقر، انسانهايى تربيت كرد كه نورشان از بسيط خاكى تا آن سو…