نوشته‌ها

عوامل تأثیرگذار بر سبک زندگی سالم از دیدگاه سالمندان: مطالعه کیفی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

مهارت ارتقاء سلامت روان

دو اصل، زیر بناى سلامت روان دو اصل، راهنماى رسیدن به سلامت روان هستند. اگر بدانید که چگونه از این دو اصل استفاده بکنید به موفقیت مى‌رسید: اصل اول مربوط به ارزش گذاشتن بر خود مى‌شود. اصل دوم رسیدن به این باور است که مى‌توانید خود را تغییر بدهید. فرایند تغییر، امرى ناچارى است؛ مانند زمان، تغییر هم مت…