ادعای امامت
عدم ادعای امامت ائمّه (ع)
امامان شیعه هرگز مدعی امامت نبوده‌اند و امامت را شیعیان به آنها نسبت می‌دهند. جواب: پیامبران الهی همگی دارای جانشین بوده‌اند؛‌ و این از سنت های خداوند متعال می‌باشد گرچه اوصیای بعضی از انبیای پیشین خود نبی و پیامبر بوده‌اند،‌ اما بسیاری از جانشینان انبیا،‌ اوصیای خاصی بوده‌اند که به مقام نبوت برگزیده ن…