ادبیات ایران
 زندگینامه و نقد آثار ادوارد براون، خاورشناس انگلیسی+
اشاره: ادوارد بروان خاورشناس معروف انگلیسی است که در باره حوادث و جریانهای شرق به خصوص دین اسلام نظریاتی ارائه نموده است. در این حوزه آثاری از خود برجای گذاشته است در این نوشته به صورت مختصر به آثار او اشاره شده و سپس برخی از نظریات او مورد نقد قرار گرفته است.   زندگینامۀ علمی براون از میان…