اخلاق در ورزش
ويژگيهاى يك ورزشكار(1)
 يك ورزشكار مسلمان بايد ويژگيهاى خاص مكتب خود را داشته باشد. ورزش براى يك مسلمان بايد وسيله‌اى براى بالا بردن خلق و خوى نيكو باشد و رفتار وكردار ورزشكار مسلمان مى تواند در تمامى عرصه‌ها مبلغ دين اسلام و شاهد گوياى يك مكتب انسان‌ساز باشد. آن چه براى يك ورزشكار مسلمان مهم است اين است كه اخلاق و رفتار او م…
ويژگيهاى يك ورزشكار(2)
 و امام باقر ـ عليه السلام ـ فرمودند: هيچ قوّه‌اى همانند غلبه بر هواى نفس نمى باشد.[1] خودسازى در آئين مقدس اسلام، جايگاه باعظمتى دارد و كسى كه نتواند خود را بسازد هر چند قهرمان جسمى نيز باشد، انسانى عاجز و ناتوان است. على ـ عليه السلام ـ مى فرمايند: ناتوان‌ترين مردم كسى است كه از اصلاح (نفس) خود ناتو…
ورزش در روايات(2)
حسين صبورى حضرت على (عليه السلام) فرمود: اول شبِ (قبل از مبارزه) تن و مركبت را آسوده گذار. 31 . پرهيز از درگيرى قال على (عليه السلام) : لا تُقاتِلَنَّ اِلّا مَنْ قاتَلَكَ.[1] حضرت على (عليه السلام) فرمود:جنگ مكن مگر با كسى كه با تو بجنگد. 32 . رابطه صداقت و قهرمانى قال على (عليه السلام) : لَوْ تميزَتِ الاَ…