اختلالات رفتارى
عزت نفس در نوجوانان
« هرگز به او برچسب نزنيد » سارا آقاجري مسئله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندي، از اساسي‌ترين عوامل در رشد مطلوب شخصيت كودكان و نوجوانان است. برخوردارى از اراده و اعتماد به نفس قوي، قدرت تصميم‌گيري و ابتكار، خلاقيت و نوآوري، سلامت فكر و بهداشت رواني، رابطه مستقيمى با ميزان و چگونگى عزت نفس و احساس خودارزشم…
دو جنس لطيف و خشن
معصومه اسدى بررسى تفاوت‌هاى يادگيرى در دختران و پسران «دو جنس مذكر و مونث اعضاى يك گونه حيوانى هستند اما اگر بگوييم از استعداد، لياقت، مهارت و رفتار مشابهى بهره‌مند هستند، جامعه خود را براساس يك دروغ علمى بنا كرده‌ايم.» آن مورى و ديويد جل از حدود 4 ميليون سال پيش انسان شكل گرفته و مغز او از حدود 2 …