اخبار
اعلام آمادگی صدها شیعه هندی برای اعزام به عراق
"زامین رضا" رئیس یک از موسسات شیعه در هند اظهار داشت:صدها داوطلب شیعه از هند اعلام کردند که در صورت دستور مرجعیت دینی در نجف آماده رفتن به عراق در دفاع از مراقد مقدسه و ارائه خدمات انسانی و پزشکی هستند و ما تا کنون از هزار نفر ثبت نام به عمل آورده ایم. SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز: به گزارش «شیعه نیوز»، صدها د…