احساس آرامش
زنان عاشق و غار تنهايي مردان
 طاهره کريمي زنان اگربه طبيعت مردان توجه نکنند،ممکن است به آساني ندانسته و ناخواسته به همسران شان توهين کنند.وقتي زني بدون درخواست مرد بخواهد به او کمک کند ،نمي داند اقدامش چه تأثير سويي بر روحيه ي مرد مي گذارد.گرچه زن حس نيت دارد ، اما مرد پيشنهادش را توهين قلمداد مي کند و اسباب رنجش مي شود .دراين …
شادى
 خانواده و تربيت / نکته ها شادى احساسى درونى است که بيشتر از طريق علايم و نشانه هاى غيرکلامى، حالت چهره، وضع بدن، حرکات چشم و لب نمايان مى شود. مسائل فرهنگى، شيوه ابراز شادى را به افراد القا خواهد کرد. چهره شاد اما سخنان مأيوس کننده نشانه تظاهر و عدم صداقت است. سخنان خوشايند کسى که از چهره اش شادى مش…