احساسات
سخنى با جوانان
 رضا فرهاديان روح كنجكاو و فعال جوان، هميشه در صدد جستجو و آشنايى با پديده‌هاى اطراف و پيرامون خويش است. جوان، بنا به موقعيتى كه دارد، محيطى كه در آن زندگى مي‌كند، شرايط زمانى خاصى كه در آ ن به سر مى برد و با دوستانى كه نشست و برخاست دارد، همه زمينه‌هاى شكل گيرى شخصيت او را فراهم مي‌كند. انديشه وفكر جوان،…
علل پیدایش نخستین فرقه‌های شیعه
چكيده مذهب حقه شيعه در طول تاريخ انشعابات فراواني به خود ديده است. اين انشعابات هر كدام به دليلي خاص بوده است. آنچه كه در اين نوشتار مي ‏آيد گذري بر برخي عوامل مهم پيدايش نخستين فرقه ‏هاي شيعي بوده است. بر اساس مهم ‏ترين يافته ‏هاي اين تحقيق عوامل متعددي را مي ‏ ‏توان به عنوان علل پيدايش نخستين فرقه ‏هاي…