اجماع امت
اجماع امت اسلامي در انتخاب خليفه اول
چرا شيعه اجماع امت اسلامى را در انتخاب خليفه اول پس از ارتحال رسول اكرم(ص) به رسميت نمي شناسد و باعث شكستن اتحاد و يكدستى مسلمين مي گردد؟ پاسخ: شيعه اماميه معتقد است تنها راه اثبات امامت و خلافت بر مردم از راه نصّ از جانب خداوند متعال و ابلاغ رسول(ص) يا امام منصوص و منصوب قبل است و با اجماع مسلمين بر خل…