اجل و مهلت
اوصاف مؤمنین در کلام امیرالمومنین علی (علیه السلام)
عبد الله صالحی امام جعفر صادق(علیه السلام) فرمود: هنگامی که امیرالمومنین ، علی (علیه السلام) در حال ایراد خطبه و سخنرانی بود، مردی به نام همام عابد و خواپرست و ریاضتکش برخاست و اظهار داشت: یا امیر المومنین! حالات مومن را برای ما به گونه ای وصف کن و شرح ده که گویا او را به چشم خود می نگریم. حضرت در…