اجتماع
خودشناسى در اجتماع
 على اکبر بيارى من کيستم؟ حتما با خود مى گوييد: «عجب سوالى! اين هم شد سوال؟ خوب معلوم است ديگر. من فلانى، فرزند فلانى هستم». اما اگر کمى دقت کنيم، به نظر مى آيد بتوان يک جواب ديگرى نيز داد و آن اينکه:«من ايرانى هستم». اما باز هم کمى تامل کنيم و بينديشيم آيا جواب ديگرى به ذهنمان نمى آيد؟ بله! درست ح…
جستاري در سلامت رواني فرد و اجتماع در سايه سار قرآن
جواد رنجبر مقدمه: قرآن کريم آخرين کتاب آسماني نازل شده بر پيامبر گرامي اسلام به عنوان معجزه جاويد ايشان براي جهانيان ميراث ماندگاري است که ما براي رهايي از ظلمات و تاريکي هاي فراروي زندگي مان بايد به آن مراجعه کنيم و آن را مورد تدبر و تفحص قرار دهيم .دستورات و راهنمايي هاي روحبخش آن را جامه عمل…
سیاست و اجتماع در آئینه رفتار امام صادق (ع)
یک نگاه ولو گذرا و اجمالى به گذرگاه هاى حساس تاریخ پس از ارتحال رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) این مدعا را اثبات مى کند که دوران ۲۵۰ ساله امامت ائمه اطهار (علیهم السلام)- تا زمان غیبت کبراى امام زمان (علیه السلام)- در حقیقت تداوم دوران نبوت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) بوده و همان هدف را تعقیب نمود…
عدم مشورت پیامبر در جنگها
شبهه: پیامبر اسلام (ص) درباره جنگها و سایر امور به هیچ وجه حاضر نمی شد با مردم مشورت نماید و اگر هم مشورت می کرد به نتیجه آن مشورت عمل نمی شد. پاسخ : راغب گفته است که «تشاور» و (مشاورت) و (مشورت) بمعنی استخراج صحیح است به اینکه آدمی در موقعی که خودش درباره کاری رأی صحیح ندارد بدیگری مراجعه کند و از او رأ…