نوشته‌ها

تقدم شیعه در علم فقه

آیه الله‌ سید حسن‌ صدر پس‌ از این‌ بحث‌ وارد در بحث‌ اوّلین‌ مصنَّف‌ در طبقات‌ راویان‌ می‌گردند، و اوَّلین‌ مصنَّف‌ آن‌ را شیعه‌، و أبوعبدالله‌ محمد بن‌ عُمَر واقِدی‌ می‌دانند. و سپس‌ فصلی‌ در تقدّم‌ شیعه‌ در علم‌ فقه‌ گشوده‌، و اوَّلین‌ مصنِّف‌ آن‌ را علی‌ بن‌ أبی‌ رافِع‌ غلام‌ رسول‌ الله‌ صلی‌الله‌علیه…