اتاق نوزاد
مسائلى كه در مورد اتاق كودك بايد در نظر گرفته شود
 آماده كردن يك اتاق براى كودك نورسيده هميشه بخشى از لذت بچه دار شدن و توسعه يك خانواده است و تولد نوزاد همواره واقعه اى است كه ديگر اعضاى خانواده چند ماه در انتظار آن بوده اند. والدين اغلب با عشق و علاقه فراوان اتاق اولين نوزاد خود را آماده مى كنند و وسايل لازم براى آسايش و راحتى او را تدارك مى بينند. اما …
اتاق دوست داشتنى من
اتاق كودك درهرآپارتمان تنها جايى است كه كودكان درآن احساس لذت وشادابى مي‌كنند،اما نوع چيدمان وسايل ولوزام، تاثيرزيادى درظاهراتاق كودك دارد. اين هفته وسايل مورد نيازاتاق كودك را معرفى مى كنيم : صندلى متحرك وجود يك صندلى ننويى يا هرصندلى راحت ديگردراتاق كودك ضرورى است. به پشتى پشت وكف ودسته هاى اين صندلى چو…