نوشته‌ها

سید امیر محمد کاظمى قزوینى(ره)

(۱۴۱۴-۱۳۳۵ه. ق)ولادت دانشمند بزرگ و مجاهد  مرحوم آیت الله آقاى حاج سید امیرمحمد کاظمى قزوینى یکى از علماى مشهور و مدافعان حریم تشیع در عراق و کویت به شمار مى رفت، به سال ۱۳۳۵ق در کویت در بیت علم و تقوا دیده به جهان گشود.  پدر وى مرحوم آیت الله آقا سید محمد مهدى نیز از علماى کویت و اولین استاد وى به ش…