ائمه هدی
سيماى موعود در قرآن
سيماى موعود در قرآن اشاره : سيماى درخشان ائمه هدى (علیه السلام) در قرآن كريم همواره روشنگر راه شيعيان و پيروان ايشان بوده و هست و در اين ميان آيات مربوط به موعود آخرالزمان (علیه السلام) درياى نورى است كه تلألؤ آن افق‏هاى آينده جامعه بشرى را آشكار مى‏كند و به قلب مؤمنين اطمينان می ‏بخشد. در اين ره آورد قط…