ائمه بقیع
ساده باقی ماندن قبور ائمه بقیع!
چرا قبور ائمه بقيع و قبر فاطمهء بنت اسد (مادر حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) و عباس عموى رسول خدا (صلى الله عليه السلام)و صحابهء بزرگ آن حضرت ، ضريح و گنبد و بارگاه ندارد و تا كنون به صورت ساده باقى مانده است ؟ پاسخ: قبور آن عزيزان تا زمان تسلّط وهّابيان و ملك سعود و پيروانش ، داراى ضريح ، گنبد و بار…