آموزش کودک
سپري در برابر آتش دوزخ
فرزند انسان نتیجه ی آمال و آرزوهای او می باشد زیرا که او ثمره ی حیات یک انسان محسوب می شود که به عنوان جانشین بر روی زمین باقی می ماند. شایسته است که این نماینده ی واقعی انسان، به خصوصیات ویژه ای آراسته گردد و نمی توان به این هدف رسید مگر اینکه فرزند را به آداب نیکو تربیت نمود. رسول اکرم صلی الله عل…
تربیت فرزند از دیدگاه امام سجاد(علیه السلام)
امام ساجدان على بن الحسین علیهماالسلام در رساله جامع حقوقى خود، كه سند پرافتخار و گرانسنگ معارف ناب شیعى است، به بیان حقوق مختلفى كه بر عهده فرد مسلمان است، مى‏پردازد. آن بزرگوار حقوق فرزندان و خردسالان را در كانون توجه خویش قرار داده، والدین را با مسؤولیت ‏خطیرشان آشنا مى‏سازد. حساسیت و ظرافت موضوع، ام…
آموزش کودک از صبحانه شروع مى شود نه از زنگ مدرسه!
طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت *( W.H.O ) سلامتى عبارت است از رفاه و آسايش جسمى ، روانى و اجتماعى ، و تنها به عدم بيمارى يا معلوليت گفته نمى شود . تغذيه نقش مهمى در سلامتى بدن دارد، چرا که تغذيه براى رشد و نمو ، ترميم سلول هاى از دست رفته ، فعاليت منظم بدن ، فعال کردن دستگاه ايمنى ، گلبول سازى و تمام ا…
اصول تربيت دينى
اصل اول - توجه به طبیعت كودك و رشد بدنى و فكرى او و در نظر گرفتن قوانین روان شناسى یعنى آن چه به او آموخته مى شود، باید متناسب با سن او و در خور فهم و استعداد او باشد و باید به گونه اى تعلیم گردد كه هرگز از آن تعلم، خسته و منزجر نشود؛ (1) (منظور آن كه: نحوه ى بیان مطلب، به ویژه از نظر كلام و نحوه ى ادا…