آمرزش طلبی امام
دعا کردن را از امام علی (علیه السلام)بیاموزیم!
اشاره: امام عارفان در صحنه دعا نیز چون میدان جنگ، تکاور بیان را به جولان آورده است و آنچنان مفاهیمی عرفانی به جای گذاشته است که عارفی بزرگ چون حضرت امام خمینی(رحمه الله)در وصفش می فرمایند:«من کوردل تاکنون نتوانستم بعض فقرات این دعای شریف را به جد بخوانم»!! نوشته پیش رو به برخی از شاخصه های دعاهای امام علی(…