آزرم
حیاء (آزرم).
  اشاره: حَیاء، یکی از مهم‌ترین صفات پسندیده نفسانی است که تاثیر فراوانی بر حوزه‌های مختلف زندگی اخلاقی با نقش بارز بازدارندگی، و در شرع مقدس بر آن تاکید شده که مقابل آن صفت رذیله بی‌شرمی قرار دارد؛ از حیا در باب‌های طهارت، زکات، حج و جهاد سخن گفته‌اند. خداوند در آیه ۱۰۷ سوره چهارم (نساء) فرموده است:…