آزادى
حجاب و  آزادى
  حسين مهدى‌زاده اين نوشته قصد دارد به كالبدشكافى و پاسخ‌گويى به شبهات و پرسش‎هايى درباره‌ى رابطه‌ى آزادى و لباس و حق انتخاب پوشش توسط افراد، و برخى محدوديت‎هاى معقول و مشروع در امر حجاب و پوشش بپردازد. رابطه‎ ى حد و مرزهاى پوشش و عقده‎ها و حسرت‎ها شبهه: محدوديت‎ها (در مورد لباس) باعث شكستن حرمت افراد و اي…
فوبياى حجاب در مهد آزادى مغرب زمين
 مهدى بهزاديان مقدمه دراواخر تابستان سال 2003 م. فرانسه، نبرد سنگينى را بر ضد حجاب و مظاهر دينى در مدارس اين كشور آغاز كرد و ضمن اتخاذ موضعى خصم آميز، تلاش نمود تا افكار عمومى را نيز با به كار بردن روش هاى مختلف، با خود همراه سازد. اين در حالى است كه طرح جامع حكومت سكولار، در مرحله نظر و در سطح عمل،…