آزادى
جوان و آزادى
جوانان با طبع پرشور و حساس خود، در جستجوى آزادى، تلاش مى کنند ولى چنین به نظر مى رسد که حدود و مرزهاى آزادى براى آنان به درستى و به گونه اى دقیق و شفاف، تبیین و تعریف نشده است. بى مناسبت نیست که ابتدا تأملى گذرا بر جایگاه آزادى در قانون اساسى داشته باشیم. در اصل دوم، ماده ششم، یکى از ویژگی هاى جمهورى ا…
حجاب و  آزادى
این نوشته قصد دارد به کالبدشکافى و پاسخ‌گویى به شبهات و پرسش‎هایى درباره‌ى رابطه‌ى آزادى و لباس و حق انتخاب پوشش توسط افراد، و برخى محدودیت‎هاى معقول و مشروع در امر حجاب و پوشش بپردازد. رابطه‎ ى حد و مرزهاى پوشش و عقده‎ها و حسرت‎ها شبهه: محدودیت‎ها(در مورد لباس) باعث شکستن حرمت افراد و ایجاد عقده و ح…
فوبیاى حجاب در مهد آزادى مغرب زمین
مقدمه در اواخر تابستان سال ۲۰۰۳ م. فرانسه، نبرد سنگینى را بر ضد حجاب و مظاهر دینى در مدارس این کشور آغاز کرد و ضمن اتخاذ موضعى خصم‌آمیز، تلاش نمود تا افکار عمومى را نیز با به کار بردن روش‌هاى مختلف، با خود همراه سازد. این در حالى است که طرح جامع حکومت سکولار، در مرحله نظر و در سطح عمل، نه تنها اجازه چ…