آراستگی ظاهر
گوشه اى از سیره زندگانى امام صادق (علیه السلام)
 آراستگى ظاهر در لباس پـوشیدن هم ظاهر را حفظ مى کرد و هـم توانایى مالى را و مـى فـرمو د: (( بهتـریـن لباس در هر زمان, لباس معمـول مردم همان زمان است.)) هم لباس نـو مى پـوشید و هم لباس وصله دار. هـم لباس گران قیمت مى پـوشید و هـم لباس کـم بها و مى فرمـود: ((اگر کهنه نباشد, نو هـم نیست.)) لباس کـم بها و…
بیست و نه کلید خوشبختی
وظایف متقابل زوجین ۱- عشق و علاقه خویش را نسبت به همسرش اظهار و ابراز نماید. ۲- آراستگی ظاهر در هر سن و سال ۳- مساعد کردن محیط خانه و انجام برخوردهای محترمانه ۴- عذر همسرش را بپذیرد. ۵- از خطای شوهر بگذرد ۶- از خانه شوهر چیزی بدون اجازه او به کسی ندهد. ۷- همسرش را عصبانی و غضبناک ن…
آرایش و نظافت مرد براى همسر
رعایت نظافت و پاکیزگی در همه جا و براى تمام افراد اعم از زن و مرد، لازم و ضروری است. انسان باید بدن و لباسش را همیشه تمیز نگه‌ دارد. دست کم هفته‌اى یک مرتبه به حمام برود. هر روز صبح دست و صورتش را با آب و صابون بشوید. دندان‌هایش را مسواک کند. موهایش را شانه بزند. موهاى سر و صورتش را اصلاح کند. هر روز …