آدامز
آدامز ، چارلز ژوزف
چارلز ژوزف آدامز از دانشمندان برجسته کانادایى و متخصّص در تاریخ مذاهب وعلوم اسلامى در۲۴ آوریل ۱۹۲۴ در هوستن از توابع تکزاس آمریکاى شمالى به دنیا آمده است .  تحصیلات مقدّماتى خود را زادگاه و تحصیلات عالیه را در دانشگاه بى لردر تکزاس در ۱۹۴۷ با پایان رسانیده و مجدداً از ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۱ مدرسه عالى ادبیّات را در دانشگاه …