آداب خواب
آداب خوابيدن و بستر خواب در سنت پیامبر اسلام(ص)
بستر رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) يک عبا بود و متکايش از پوست که با ليف خرماپر شده بود. شبى همان عبا را دو تا کرده، زير آن حضرت انداختند. چون صبح بيدارشد فرمود : اين بستر ديشب مرا از نماز[شب ]باز داشت. از آن پس دستور داد تازيرانداز او را يک لايه اندازند. و زيرانداز ديگرى از پوست داشت که از ليف خرماپر …