خانواده شیعی » مقالات تخصصی » روانشناسی »

بررسی میزان افسردگی و اضطراب در معلولین بینایی ۵۰-۱۶ ساله شهر تهران بر حسب سن، جنس، میزان معلولیت، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال آنان

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.