بررسی ازدواج‌های خویشاوندی

نسبت خانوادگی نزدیک‌تر، میزان دخالت بیشتر!

هر چه نسبت فامیلی نزدیک‌تر باشد، طرفین و خانواده‌ها، به خودشان بیشتر اجازه و حق دخالت می‌دهند و به تدریج، زندگی زوجین دچار سرگردانی شده و از هم پاشیده می‌شود.

یکی از مقوله‌های بسیار مهمی و اساسی در امر ازدواج، شناخت طرفین نسبت به همدیگر است؛ زیرا اگر دو نفر نسبت به هم شناختی نداشته باشند، ازدواج آنها با جهل و نادانی صورت گرفته و تبعات منفی را به دنبال دارد و منجر به طلاق و جدایی می‌شود. این در حالی که است که ازدواج فامیلی در میان برخی از خانواده‌ها، بدون هیچ شناختی در زمینه ازدواج، به شدت طرفدار دارد و اما برخی دیگر خانواده‌ها، فرزندان خود را از این نوع ازدواج منع می‌کنند.
در گذشته به دلیل این که ارتباطات بین قبیله، قوم و خویش محدود بود و افراد با خانواده و فامیل، رابطه بیشتری داشتند و معمولا همه جزئیات و کلیات رفتار دختر را مورد نظر را می‌سنجیدند و او را به عنوان همسر مناسب برای فرزند خود انتخاب می‌کردند در حالی که این ازدواج‌ها، معمولا تحمیلی بود و بر اساس شناخت پدر و یا مادر صورت می‌گرفت. این در حالی است که در مورد انتخاب همسر باید به صورت مجموعه‌ای از ملاک‌ها، معیار و پارامترها توجه کرد و هر فردی با توجه به روحیات خود، همسر خود را با توجه به شناخت از او انتخاب کند.

تجربه‌ها نشان داده است برخی مواقع، زمانی که ازدواج فامیلی صورت می‌گیرد، زوجین زندگی خوب و خوشی ندارند زیرا شناختی از قبل از هم نداشته و بر اساس فامیل بودن، با هم ازدواج کردند و در این موارد، اقدام بسیار جاهلانه و اشتباهی انجام داده‌اند. اما در بعضی اوقات، ازدواج فامیلی صورت نمی‌گیرد و دو نفر، هیچ نسبت فامیلی با هم ندارند ولی چون قبل از ازدواج، همدیگر را شناخته و زندگی موفقی دارند. به همین دلیل، ازدواج‌های فامیلی و یا غیر فامیلی، باید همه بر مبنای شناخت صورت بگیرد.

یکی از آفت و آسیب‌های ازدواج فامیلی، دخالت خانواده و فامیل‌ها است زیرا بستگان و فامیل‌ها، به خودشان این حق را می‌دهند که در زندگی زوجین دخالت و مالکیت کنند و بستگان دو طرف حق انتخاب و اختیار را از زن و مرد گرفته و اجازه زندگی مستقل و پایدار را به آنها نمی‌دهند و آنها دچار سرگردانی می‌شوند. موارد زیادی مشاهده شده است که زن و شوهری که ازدواج فامیلی داشته‌اند و در دادگاه‌ها خواهان طلاق هستند، عامل اصلی طلاقشان، دخالت خانواده‌ها و یا بستگان است.

هر چه نسبت فامیلی نزدیکتر باشد، طرفین و خانواده‌ها به خودشان بیشتر اجازه و حق دخالت را می‌دهند و به تدریج زندگی آنها دچار سرگردانی شده و از هم پاشیده می‌شود؛ زیرا خود زوجین هم نمی‌توانند تشخیص بدهند که خانواده کدام طرف، دلسوز آنها بوده و تصمیم درست را می‌گیرد.
شناخت عمیق در زندگی زن و شوهر، بسیار مهم و این شناخت را در فامیل نمی‌توان پیدا کرد. بارها اتفاق افتاده زن و شوهری که هیچ نسبت فامیلی نداشته، سالیان سال در کمال آرامش باهم زندگی می‌کنند، زیرا همه زوایای همدیگر را می‌دانند و با صداقت و معیار، همسر آینده‌شان را انتخاب کرده‌اند و بر اساس احساس تصمیم نگرفته‌اند.

در قرآن، آیات و روایات، بیشتر بر دلیل شناخت تاکید شده است. زمانی که در قرآن آمده که ما شما را در کنار همدیگر آفریدیم تا جفت و عشق خود را پیدا کنید و در کنار هم به آرامش برسید، نتیجه می‌گیریم که عشق عمیق و شناخت بعد از ازدواج مهم است نه قبل از ازدواج. در نتیجه فامیل بودن به معنای شناخت نیست و کلیت ندارد.

منبع: میگنا