اشاره:

بسیار اتفاق افتاده که مردم در زمان حضور امامان معصوم(علیهم‌السلام) وجوهات شرعی را مستقیما به آن حضرات تحویل می داده اند. گاهی امکان داشت که این وجوهات مخلوط با مال غصبی بوده و صاحب آن از آن اطلاعی نداشته است. اما وقتی که خدمت امام (علیه‌السلام) می آوردند، امام (علیه‌السلام) آنان را از مال غصبی و مقدار آن آگاه می ساختند. در نوشته زیر به یک مورد از این موارد در زمان امام عصر(عج‌الله فرجه) اشاره شده است.

 

از شیخ عَمری، نایب خاص امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نقل شده که فردی اموالی را که به عنوان وجوهات شرعی بدهکار بود، به من داد تا به امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) برسانم. اموال را به امام دادم اموال به وی باز پس داده شد و به او گفته شد: «چهارصد درهم از این اموال، حق عموزادگان تو است؛ حقّ آنان را از آن، جدا کن.» آن مرد، متحیر و شگفت زده شد، و به بررسی اموال خود پرداخت.

در دست او مالی بود که به فرزندان عمویش تعلق داشت؛ برخی را به آنان داده بود، و برخی را نپرداخته بود که مقدار آن، چهارصد درهم بود. آن را از مال خویش جدا کرد و به صاحبانش داد، و بقیه اموال از او پذیرفته شد.[۱]

پی نوشت:

[۱] . کلینی، اصول کافی،  ۱۳۸۸: ج۱، ص۴۳۵؛ صدوق، کمال الدین، ۱۴۱۶: ج۲، ص۴۸۶؛ مفید، الارشاد، ۱۴۱۳ (اول): ج۲، ص۳۵۶.

برگرفته از مقاله: علی ربانی گلپایگانی

منبع :مرکز تخصصی مهدویت