خانواده شیعی » تربیت فرزند » کودک »

بازى ، دنياى کودکان

 حنانه سادات ميرکاظمى

انسان نياز به حرکت و جنبش دارد و بازى بخش مهمى از اين نياز است. هر فرد براى رشد ذهنى و اجتماعى خود نيازمند انديشه و تفکر است و بازى خميرمايه‌ ى اين تفکر و انديشه است. آمادگى جسمى و روحى براى مقابله با مشکلات بخشى از فلسفه‌ى بازى کودکان است. بنابراين، بازى هر چه گسترده‌تر، پيچيده‌تر و اجتماعي‌تر باشد کودک از مصونيت روانى بيشترى برخوردار مي‌شود. کشف دنياى اطراف بخش ديگرى از فلسفه‌ى بازى است که کودک حس کنجکاوى خود را از اين طريق ارضا مي‌کند. بازى تن و روان کودک را واکسينه مي‌کند و مسووليت‌هاى اجتماعي  و اقتصادى را که در آينده بايد بدوش بکشد را به او مي‌آموزد.

کودک با بازى کردن موقعيتى بدست مي‌آورد تا اعتقادات، احساسات و مشکلات خود را پيدا کند و مهارت‌هاى زندگى را بياموزد. رابرت وايت مي‌گويد: «ساعات زيادى را که کودکان صرف بازى مي‌کنند نمي‌توان به هيچ وجه تلف شده تلقى نمود، بازى ممکن است شادي‌بخش باشد ولى در دوران کودکى يک کار جدى است.» بدون ترديد بازى بهترين شکل فعاليت طبيعى هر کودک محسوب مي‌شود.

بازى موثرترين و پرمعناترين راه‌يادگيرى کودکان است.

تعريف بازى

به هر گونه فعاليت جسمى يا ذهنى هدفدارى که به صورت فردى يا گروهى انجام پذيرد و موجب کسب لذت و اقناع نيازهاى کودک شود، بازى مي‌گويند.

نقش بازى در رشد اجتماعى کودک

– موجب ارتباط کودک با محيط بيرون مي‌شود و دنياى اجتماعى او را گسترش مي‌دهد.

– موجب شکوفايى استعدادهاى نهفته و بروز خلاقيت مي‌شود.

– همکارى، هميارى و مشارکت کودک توسعه مي‌يابد.

– با رعايت اصول و مقررات آشنا مي‌شود.

– همانند سازى با بزرگسالان را مي‌آموزد.

– با مفهوم سلسله مراتب آشنا شده و آن را رعايت مي‌کند.

– رقابت را مي‌آموزد و شکست را بطور واقعى تجربه مي‌کند.

– قدرت ابراز وجود پيدا مي‌کند و از ترس، کمرويى و خجالت بيهوده رها مي‌شود.

– حمايت از افراد ضعيف را مي‌آموزد.

نقش بازى در رشد عاطفى کودک

– نياز به برتري‌جويى را ارضا مي‌کند.

– موجب ابراز احساسات،عواطف، ترس‌ها و ترديدها، مهر و محبت، خشم و کينه و نگراني‌ها مي‌شود.

– تمايل به جنگجويى و ستيزه‌گرى را کم مي‌کند.

– «برون‌نگري» کودک را افزايش مي‌دهد.

نقش بازى در رشد جسمى کودک

– موجب رشد هماهنگ دستگاه‌ها و اعضاى مختلف بدن مي‌شود.

– باعث تقويت حواس کودک مي‌شود.

– نيرو و انرژى بدن را به بهترين شکل مصرف مي‌کند.

– کودک به توانمندي‌هاى فکرى و بدنى خود آگاهى پيدا مي‌کند.

نقش‌بازى در رشد ذهنى کودک:

– در يادگيرى زبان نقش بسزايى دارد.

– در رشد هوشى کودک بسيار موثر است.

– با مفاهيم ساخت، فضا و شکل آشنا مي‌شود.

– رفتارهاى هوشمندانه کودک تقويت مي‌شود.

– موقعيت استفاده از قو‌ه‌ى تخيل در کودک به وجود مي‌آيد.

– زمينه‌ى بهترى براى تفکر فراهم مي‌کند.

منبع :

انجمن علمى آموزشى مدرسين آموزش خانواده شهر تهران