شبهه

برخی شبهه می کنند که اهل سنت به دلیل اینکه اکثریت مسلمانان را تشکیل می دهند حق است. بنابراین شیعه که اقلیت است مانند اقلیت های دیگر از فرقه های باطل به شمار می آید.

پاسخ شبهه

در پاسخ این شبهه گفته می شود که اکثریت و زیاد بودن هیچگاه دلیل حقانیت نبوده است. از این‌رو كثرت جمعیت مذهبی یا دینی به هیچ وجه نمی‌تواند معیار حقانیت باشد؛ بلكه دلیل قرآنی و علمی بر خلاف آن وجود دارد.

 قرآن كریم می فرماید: «وَ قَلِیلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُور»[1]؛ «عدۀ كمی از بندگان من شكر گذارند»، «وَ لَكِنَّ أَكْثر النَّاسِ لَا یشْكُرُون»[2]؛ «ولی بیشتر مردم شكر به جا نمی آورند»، «وَ لَكِنَّ أَكْثر النَّاسِ لَا یؤْمِنُون‏»[3] «و اكثر مردم ایمان نمی آورند»، «وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یعْلَمُون‏»[4]؛ «و اكثر مردم نمی دانند».  با توجه به این آیات شریفه این مطلب به دست می آید که اکثریت مردم از حق گریزان هستند و به همین دلیل مؤمنان واقعی کم هستند. پیامبران الهی سالها حق را تبلیغ می کردند اما کمتر مردم به آنان گرایش پیدا می کردند.

از نظر علمی با توجه به اینكه طرفداری و پیروی از حق محتاج به مؤونه است و در پیروی از باطل به كمترین مؤونه‌ای احساس نیاز نمی‌شود، باید طرفداران حق كم و طرفداران باطل زیاد باشند. پس خود خصوصیت و مقتضای ذاتی حق و باطل این تناسب را در جامعۀ بشری كه حقیقت افراد آن مركب از دو نیروی متضاد انسانی و شهوانی است، اقتضا می‌كند. اما عوامل خاصی كه باعث كثرت و ازدیاد اهل سنت در برابر شیعیان شده امور متعددی است كه به موارد ذیل اشاره می‌شود:

  1. اصلی ترین عامل گرفتن قدرت سیاسی در سقیفۀ بنی ساعده از سوی پایه گذاران اهل سنت بود. این حكومت در طول 25 سال با اِعمال روش های مختلف و ایجاد اختناق و فشار بر مسلمین و با استفاده از امور خوشایند ظاهری مثل فتح سرزمین های عربستان و منع نوشتن احادیث پیامبر اسلام – صلی الله علیه و آله و سلم- و… توانست مسلكی را به عنوان اسلام محمدی در میان مسلمانان نوپا معرفی و تثبیت نموده و شیعیان علی را به این طریق از میدان بدر کنند. در همان سالهای آغازین حکومت های خلفا نه تنها پیروان علی- علیه السلام – بلکه خود علی- علیه اسلام- و همسر گرامی اش حضرت فاطمه- سلام الله علیها- دخت گرامی رسول خدا- صلی الله علیه و آله و سلم- در اختناق و محدویت به سر می بردند.
  2. استمرار و اشاعۀ این راه و روش تحت اسم اهل سنت توسط حكام بنی امیه و بنی عباس و سایر حكومت های به اصطلاح اسلامی تا عصر حاضر حتی با كشتار دسته جمعی شیعیان، یكی دیگر از عوامل ازدیاد اهل سنت و قلت شیعه به شمار می‌آید. همین امروز همۀ جهانیان به وضوح می بینند که شیعان از سوی گروه های تکفیری وابسته به وهابیت در دنیا گروه گروه کشته می شوند. این داستان در گذشته هم وجود داشته است و شیعیان از ترس اینکه کشته نشوند به تقیه پناه برده و به مرور زمان نسلهای بعدی آنان در اثر تقیه شیعه بودن شان را فراموش کرده و عملا سنی شده اند.

ممکن است کسی ادعا کند که مذهب شیعه به علت آموزه های نادرست، مردم و به خصوص اهل سنت را به خود نمی تواند جذب کند و به همین دلیل تعداد شیعیان کمتر از اهل سنت است. در پاسخ گفته می‌شود کسانی که به دنبال حق بوده اند و آموزه های مذهب شیعه را مورد تحقیق و بررسی قرار داده اند همگی شیعه شده اند ولی در میان اکثر اهل سنت جهل حاكمیت دارد و با تقلید كوركورانه از آباء و اجدادشان هرگز تحقیق حق جویانه در بارۀ مذهب شیعه انجام نمی دهند بلکه بزرگان شان آنان را از مطالعه کتابهای شیعه منع می کنند. متأسفانه به همین دلیل در کتابخانه‌ها و حتی کتاب فروشی های اهل سنت کتابهای شیعه وجود ندارد، برعکس، در تمام کتابخانه ها و کتاب فروشی‌های شیعیان کتابهای اهل سنت و حتی کتابهای وهابیت و ابن تیمیه به صورت فراوان وجود دارد و در اختیار محققین و پژوهشگران قرار داده می شوند. از این‌رو با جرأت تمام می توان گفت که یکی از معیارهای حقانیت یک دین و مذهب این است که از کتابهای مخالفین خود نمی ترسد تا پیروان خود را از دسترسی به این کتابها مانع شود؛ زیرا حق چیزی نیست که از باطل بترسد بلکه این باطل است که از حق می ترسد.

بنابراین عدم معرفی صحیح تشیع برای جهانیان به خاطر فضای بسته و موانع سیاسی و مذهبی از یك طرف و اتهام و دروغگویی مخالفان از قبیل نسبت دادن غلو، كفر، شرك و امثال این امور به مذهب شیعه از طرف دیگر، میتواند عامل عدم توجه و گرایش مردم به سوی تشیع و تقلیل شیعیان باشد. ولی امروز فضای باز فرهنگی و علمی باعث شده که این موانع تا حدی از بین برداشته شود. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به علت فضای بسته مذهب شیعه برای جهانیان شناخته شده نبوده و شناخت آنان در حدی بوده که اهل سنت آن را معرفی می‌کرده است. به همین دلیل امروز كه حكومت اسلامی در ایران به پیروزی رسیده است دشمنان آن، از آمریكا گرفته تا وهابیت، همگی در برابر این انقلاب قد علم نموده اند تا در مقابل گسترش آن سد ایجاد کنند و از شیعه شدن مسلمانان و غیر آنان جلوگیری نمایند.

نویسنده: حمیدالله رفیعی

[1] . سبا،13.

[2] . بقره،243.

[3] . هود،17.

[4] . اعراف،187.