اُم احمد‌؛مادر احمد بن موسى بن جعفر (علیهم السلام)

89338_966

مادر حضرت شاهچراغ(ع) مشهور به «ام احمد»، مادر بعضی از فرزندان حضرت موسی بن جعفر(ع) بوده اند و ایشان داناترین، پرهیزگارترین و گرامی ترین زنان در نزد آن حضرت بودند و حضرت اسرار خود را به وی می گفتند و امانتشان را نزد وی به ودیعه می گذاشتند…

89341_852

مادر شاهچراغ(ع) یکی از پرهیزگارترین و گرامی ترین زنان حضرت موسی بن جعفر(ع) بوده و بقعه اش محل برآورده شدن حاجات بسیاری از حاجتمندان است. وى کنیزى بود که به مقام و مرتبه بلندى رسیده بود.

89343_904

امانتدار ودایع امامت :وقتى امام کاظم (ع) به سوى بغداد رهسپار شد، ودایع امامت را به این بانو سپرد و فرمود:
هـر وقـت کـسى آمد و این امانتها را از تو طلب کرد، بدان در آن وقت من به شهادت رسیده ام و او خلیفه بعد از من و اطاعتش بر تو و سایر مردم واجب است .
وقتى هارون علیه اللعنه امام را در بغداد مسموم ساخت و آن حضرت شهید شد، امام رضا (ع) نزد ام احمد رفت و ودایع را از او طلب نمود.  ام احمد عرض کرد:
(پدرت شهید شد؟) امام فرمود:
(آرى ، الان از دفن ایشان فارغ شده ام . اماناتى که به تو سپرده به من تحویل ده که من جانشین او و امام بر حق برتمام جنّ و انس هستم .)
ام احمد امانتها را به امام رضا (ع) ردّ کرد و با حضرت بیعت نمود و به ماتم نشست .وقـتـى خـبـر شـهادت امام کاظم علیه السلام در شهر مدینه منتشر شد، مردم درخانه ام احمد اجتماع کردند و با فرزندش احمد به سوى مسجد روانه شدند. احـمـد بـن مـوسـى ، عـالمـى بـزرگ و بـلند مرتبه و غرق در عبادت و اطاعت خدا بود و چون مردم کراماتى از او دیدند او را امام بعد از پدرش پنداشتند و بدین جهت با او بیعت کردند. وقتى بیعت تمام شد، احمد بر منبر رفت و گفت :

89339_797
(همان طور که همه شما در بیعت من هستید، من هم در بیعت برادرم حضرت رضا (ع) هستم . او امام و خلیفه بعد از پدرم و ولىّ خداست و اطاعت او بر من و شما واجب است سپس همگى خدمت امام رضا (ع) رسـیـدنـد و تـجـدیـد بـیـعت کردند.
ام احمد نزد امام رضا (ع) از مقام و منزلت والایـى بـرخـوردار بـود، چرا که امام کاظم علیه السلام او را براى حفظ اسرار و ودایع امامت و ردّ آن به اهلش ، صالح تشخیص داد.شاهد بر وصیّت امام (ع):امام کاظم (ع) در وصیّت نامه خود از بین همسرانش فقط نام ام احمد را برده است .پس از شهادت امام کاظم (ع) فرزندش عباس مدعى شد که در این وصیت نامه مطالبى به سود ما هـسـت و بـرادرم مـى خـواهـد از مـا پـنـهـان کـنـدو خـودش تنها از آن استفاده کند و بدین بهانه مهر وصـیـت ـنامه را برداشت و آن را باز کرد و با خواندن آن خود را رسوا کرد و فضیلت امام بیشتر روشن شد.ام احـمـد کـه شاهد وصیّت بود، در مجلس قاضى حاضر شد ولى آنها ادعا کردند که این زن ، ام احمد نیست ، از ین رو براى شناختنش نقاب از چهره او برداشتند. ام احمد گفت :
بـه خـداقـسـم ، آقـایـم مـوسى بن جعفر(ع) فرمود:
ترا به زور مى گیرند و به مجالس مى برند.
این روایت به خوبى نشان دهنده مقام و فضیلت این بانوى عالى قدر است.

89340_501

بقعه مادر حضرت شاهچراغ(ع) در خیابان فرهنگ شیراز، کوچه مسجد باقرآباد قرار دارد و مقبره این بزرگوار برخلاف شکوه صحن و بارگاه احمدبن موسی شاهچراغ(ع) در اتاقی بسیار کوچک و محقر واقع شده است.

همچنین روز زیارتی «ام احمد»، روزهای سه شنبه است.
منبع :احمد حیدری؛بزرگ زنان صدر اسلام ؛  ج ۱  ص ۲۰۶