شیعه شناسی » مناسبت های مذهبی » ماه ذی الحجة »

اولین نماز جمعه امیرالمؤمنین(علیه السلام)25 ذی الحجه

این روز مقارن است با اولین جمعه اى که امیرالمؤمنین(علیه السلام)، بعد از بیعت مردم با ایشان، نماز جمعه خواندند.(1)
پی نوشت
1-تقویم شیعه، ص  323.