شیعه شناسی » مناسبت های مذهبی » ماه محرم »

اولین محاصره فرات در کربلا ۶ محرم

به نقلى در این روز عمر سعد، شبث بن ربعى خبیث را همراه سه هزار مرد سفاک با کوبیدن طبل و دهل، کنار فرات فرستاد که اطراف آن را به محاصره در آورند.(۱)

پی نوشت:
۱-تقویم شیعه، ص ۱۸٫