خانواده شیعی » سبک زندگی »

اوقات فراغت

 ايام جوانى به سرعت سپرى خواهد شد و بار ديگر بازنمى گردد.

جوان بايد طورى برنامه زندگى خويش را تنظيم نمايد كه از اوقات فراغت خود به نفع سازندگى روحـى و روانى خويش بهره گيرد و براى ادامه تحصيل و شغل مناسب در آينده ، آمادگى لازم را به دست آورد.
بايد قدر فرصتها و ايام پر ارزش جوانى را بداند و آن را بيهوده هدرندهد .
حـضـرت عـلـى (ع ) مـى فـرمـايـد: پـيش از آن كه دوره پيرى ات فرابرسد ازجوانى خود استفاده كن .
و نيز مى فرمايد: كسى كه وقت خود را به كسالت و بيهودگى صرف كند، به خوشبختى نمى رسد.
جـوان بـايـد در زنـدگـى اش برنامه و نظم داشته باشد، تا اوقاتش چراگاه وسوسه هاى شيطانى نگردد.
او بـايـد از تـفريح و ورزش براى سالم سازى بدن در جهت پرورش روح ، استفاده كند، زيرا تفريح سالم ، انسان را از ملالت كارهاى يكنواخت زندگى ، رهايى مى بخشد.
حضرت على (ع ) مى فرمايند: فرح و شادمانى ، باعث وجد و نشاط روح مى شود.
متاسفانه بعضى از جوانان ما نمى دانند، چگونه از اوقات فراغت خود بهره جويند.
گـاهـى در خـلال ايـام تـعـطـيلى و فراغت مرتكب گناه مى شوند، و دست به كارهاى نامشروع مى زنند و در نتيجه ، موجبات كسالت و پشيمانى خود وديگران را فراهم مى سازند.
بـنـابـرايـن ، جـوان مى تواند قسمتى از فرصتهاى خود را پس از مطالعه دروس به ورزش و انجام فـعـالـيـتهاى جسمى وهنرى با دوستان خوب اختصاص دهد، از اين رو انجام اعمال زير را در ايام فراغت پيشنهاد مى كنيم :.
ـ اسـتـفـاده از نـرمـش و حـركـتـهاى سبك ، بطورمرتب وروزانه و يا هفته اى يك بار پرداختن به ورزشـهاى سنگين ، مانند كوهنوردى ، شنا، واليبال ، فوتبال ،كشتى وب ولى نبايد همه اوقات فراغت صرف ورزش شود، بلكه با برنامه ريزى از فرصتها استفاده شايسته اى به عمل آيد.
ـ هـر جوانى بايد استعدادهاى ذوقى خود را نيز شناسايى كند و با اختصاص دادن وقت مناسبى آن را پـرورش دهد، مثلا، مى تواند در زمينه نقاشى ،عكاسى ، خطاطى ، شعر، مكانيكى و الكترونيكى و غـيـره ، پـس از خـسـتـگـى ازمـطـالـعـه ، پاره اى از فرصتهاى مرده را كه معمولا بدون استفاده باقى مى مانند، به اين قبيل امور تفننى اختصاص دهد تا در اين زمينه ها تجربه اى كسب كند.
پرداختن به امور ذوقى از اين جهت اهميت دارد كه اولا: برتوانايى انسان مى افزايد.
ثـانـيـا: سبب تلطيف روح مى شود و زندگى را ازحالت خشك وبى روح ، خارج ساخته وشخصيت انسان را به صورت چند بعدى (نه يك بعدى )رشد مى دهد.
ـ در مـطالعه بايد علاوه بركتب درسى و كتابهاى مفيد در زمينه هاى اعتقـادى ، اخلاقى ، تاريخى ، سيـاسى ، به افزايش اطلاعـات عمومى و فراگيرى تجويد و قرات قرآن و زبانهاى خارجى نيز توجه داشت و درزمينه هاى مختلف بر اطلاعات خود افزود تا وسعت ديد پيدا نمود.
ـ پـاره اى از مهارتهاى فنى و عملى نيز درزندگى مورد نياز است و بهتر است در دوران جوانى با اسـتفاده از اوقات فراغت به فراگيرى آنها پرداخت ،از قبيل : تعمير وسائل مكانيكى ، برقى وب كه ما را براى زندگى آينده آماده مى سازند.
پس بايد همه جانبه فكر كرد و همه جانبه برنامه ريزى كرد و به پرورش استعدادهاى فكرى ، ذوقى ، هـنـرى ، عـلـمى پرداخت تا ديدى واقع بينانه وشخصيتى جامع به دست آورده و به كمال انسانى نزديك شد.