خانواده شیعی » سبک زندگی »

اهمیت و فواید ورزش(2)

در اين دعا امام على ـ عليه السلام ـ هدف قوى شدن را نيز معين مى فرمايد كه اگر فردى قوى شد، بايد در خدمت خدا و خلق او باشد.

پيامبر اكرم ـ صلّى الله عليه و آله ـ قوى بودن را نشانه سعادت مى داند و مى فرمايد: خوشبخت و سعادتمند كسى است كه ايمان داشته باشد ودر آمدش براى مخارج او كافى باشد وقواى (مادى و روحى) بدنش نيرومند باشد.[1]

و در روايت ديگر فرمودند:

خداوند بنده قوى را دوست دارد.[2]

قرآن كريم در آيه‌اى عنايات خداوند به حضرت طالوت را چنين معرفى مى فرمايد :

وخداوند به او توانايى و قدرت در علم وجسم عطا فرمود.[3]

و در آيه ديگر قوى بودن را نعمتى الهى مى داند:

خدا به شما قدرت فوق‌العاده جسمانى ونيروى بدنى عنايت كرد. ودرآيات بى شمار ديگرى خداوند خود را قوى مى نامد وقوى بودن از صفات الهيه است.[4]

5) تقويت سيستم عصبى

يكى از فوايد ورزش تقويت اعصاب است.

1. ورزش متعادل سيستم عصبى انسان را تقويت مى سازد. وقتى سيستم عصبى انسان قوى باشد، كارهاى فكرى آسانتر انجام مى شود. لذا كسانى كه به مطالعه وپژوهش مى پردازند بايد ورزشهاى ساده را فراموش نكنند تا تعادل به وجود آمده بين سيستم‌هاى عصبى موجب تقويت قواى فكرى آنها شود.

2. يكى از دستاوردهاى زندگى ماشينى هيجان واضطراب واسترس است،ورزش وسيله‌اى براى كنترل اين هيجانات مى باشد.

دكتر هانس سلى مى گويد:

ورزش اعصاب را در برابر هيجان و استرس مقاوم مى كند.[5]

3. بى خوابى، يكى از ناراحتى هاى عصبى است كه به وسيله ورزش مرتفع مى شود.

ورزش متعادل ومناسب، بى خوابى انسان را برطرف مى سازد وخستگى اندك ناشى ازتمرينهاى ورزشى، عامل خوبى جهت جلوگيرى از بى خوابى است. زيرا خستگى كم،همراه با فعاليت بدنى لذت‌بخش وآرامش ‌آفرين است.

4. استعدادهاى فكرى ونظرى انسان با ورزش، شكوفا مى شوند وقوه ابتكار و خلاقيت انسان تقويت مى گردند.

6) پيشگيرى از بيماريها

يكى از اثرات ورزش مفيد و متعادل پيشگيرى از بيمارى هاست. افرادى كه هر روز به ميزان لازم ورزش مى كنند، كمتر دچار بيمارى مى شوند.

مشاهدات علمى نشان مى دهد افرادى كه شغل آنها با فعاليت جسمى روزانه همراه است كمتر به بيمارى قلبى و يا سكته قلبى دچار مى شوند.

در اين زمينه پروفسور بايرد مى گويد:

ورزش 2 الى 5 درصد از ميزان بسترى شدن افراد در بيمارستان مى كاهد.[6]

فعاليت متناسب بدن، درصد ابتلا به بيمارى در انسان را كاهش مى دهد.

پى نوشتها

[1] . طوبى لمن اسلم و كان عيشه كفا فامو قواه شدادا.
[2] . ان الله يحب عبده القوى.
[3] . و زاده بسطه فى العلم و الجسم؛ بقره، 247.
[4] . و زاد كم فى الخلق؛ اعراف، 69.
[5] . اولين دانشگاه، ج 14، ص 103.
[6] . ورزش و تندرستى، ص 5.
منبع :سايت انديشه قم