اهمیت نماز از دیدگاه امام رضا (علیه السلام)

امام رضا(علیه السلام)

 در مورد علت وجوب نماز می فرماید: اگر کسی بپرسد چرا نماز واجب شده است: در جواب گفته  می شود: در نماز اقرار به مالکیت خداوند است، و این صلاح و مصلحت عموم است، زیرا در آن رها کردن معبودان دیگر و پا زدن به همه آنها و ایستادن در پیشگاه خداوند جبار است با کمال کوچکی و اظهار ذلت نیازمندی خضوع و خشوع و اعتراف به بندگی و طلب بخشش از گناهان گذشته و پیشانی گذاشتن بر روی خاک هر روز و هر شب تا اینکه انسان همیشه به یاد خدا باشد و او را فراموش نکند و در پیشگاه خدا،  خاشع و ترسان و ذلیل و طالب و مایل افزونی دین و دنیای خود باشد،  به علاوه انزجار از گناه و تباهی که در آن است. این عمل در شبانه روز تکرار می شود تا انسان خدا و خالق خود را فراموش نکند و به سرکشی و طغیان دچار نشود و اینکه عبادت او را از ارتکاب گناه باز می دارد.[۱]

پی نوشت ها:

[۱] . اکبری، غلامرضا، اهمیت نماز، تهران، موسس فرهنگی انتشاراتی الشمس،۱۳۷۵، ص ۲۴-۲۳