وهابی­ها تمام احادیثی را که در فضیلت اهل­بیت نقل شده یا سندا مورد مناقشه قرار می­دهند و یا دلالت آنها ­را مردود می‌شمارند. از باب نمونه حدیثی که در کتاب­های معتبر اهل سنت از جمله صحیح مسلم توسط ام المؤمنین عایشه در شأن نزول آیه تطهیر نقل شده و در نقل دیگری که از ام ­سلمه نقل شده بعد از نزول این آیه پیامبر(صلی الله علیه و اله) فرمود: «خدایا اینها اهل­بیت من هستند پلیدی را از آنان دور کن و آنان را پاک گردان»[۱]، ابن تیمیه بعد از این­که در سند این حدیث نتوانسته خدشه کند با تمام صراحت می­گوید نه این آیه که در شأن اهل­ بیت نازل شده و نه دعای پیامبر در باره آنان هیچ مزیت و فضیلتی برای هیچ­کدام از اهل­ بیت شمرده نمی­ شود.[۲]

  1. آیا وهابی ها با چه انگیزه ای فضایل اهل بیت را که در احادیث نبوی نقل شده نفی می کنند؟
  2. چرا آیه تطهیر و دعای پیامبر اسلام در حق اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و اله) هیچ فضیلتی برای آنان شمرده نمی شود؟
  3. ایا این گونه قضاوت غیر مدلل حاکی از دشمنی وهابیها با اهل بیت نیست؟

پی نوشتها

[۱] . احمد بن حنبل، مسند احمد، ج۱ص۳۳۱، بیروت، دارالصادر، بی­تا.

[۲] . منهاج السنه، ج۳ص۴، مطبعه کبری امیریه، اول، ۱۳۲۲ق.