اشاره:

قَرمَطیان یا قَرامطه یکی از شاخه‌های فرقه‌ مذهبی اسماعیلیه است. پیروان این فرقه به مهدویت محمد بن اسماعیل اعتقاد داشتند و از پذیرش ادعای امامت خلفای فاطمی سرباز زدند. موسس این فرقه در آغاز یکی از داعیان دعوت اسماعیلی بود که فعالیت تبلیغی خود را در عراق به سال ۲۶۱ هجری آشکار کرد و مبلغانی به سرزمین‌های مختلف فرستاد. در زمان امام عصر(عج‌الله فرجه) این فرقه فعال بوده است. در این نوشته چند سطری به مطلبی اشاره شده است که موضع امام عصر(عج‌الله فرجه) در برابر قرامطه را نشان می دهد.

حسن بن فضل یمانی گفته است: پدرم دو بار با خط خود به ناحیه مقدسه امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نامه نوشت و پاسخ او داده شد؛ ولی یکی از فقهای اصحاب ما به امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نامه‌ای نوشت و پاسخ او داده نشد. در جست‌وجوی علت آن برآمدیم؛ معلوم شد که او تغییر عقیده داده و به قرامطه پیوسته است.[۱]

پی نوشت:

[۱] . کلینی، اصول کافی، ۱۳۸۸: ج۱، ص۴۳۶؛ مفید،الارشاد، ۱۴۱۳ (اول): ج۲، ص۳۳۵۹.

برگرفته از مقاله علی ربانی گلپایگانی

منبع :مرکز تخصصی مهدویت