فرهنگ و تمدن شیعه » اماکن متبرکه و زیارتگاهها » فرهنگ و تمدن شیعه » اماکن متبرکه و زیارتگاهها » امامزادگان » امامزادگان استان همدان »

امام زاده يحيى (ع)

مقبره امام زاده يحيى (ع) در محله اى به همين نام در اواسط چهارباغ آيت الله مدنى همدان قراردارد. در کتيبه هاى بناى امامزاده يحيى نوشته اى که مشخص کننده صاحب بقعه و زمان احداث آن باشد، ديده نمى شود و بر روي قبر امامزاده نيز، سنگ نوشته اى وجود ندارد. ولى براساس سنگ عقيق مرمرينى که چند سال پيش از زير خاک بيرون آورده شد و اينک بر روى ديوار بقعه نصب شده است، صاحب قبر يحيي نام دارد .

به استناد کتاب “سر الانساب” شجره نامه اين امامزاده با هشت واسطه، به امام حسن مجتبى (ع) مى رسد؛ به اين ترتيب:

يحيى بن على بن حسين بن هارون القطع بن حسين بن محمد بن هارون بن محمد بن قاسم بن حسن بن زيد بن حسن مجتبى (ع) و در نيمه دوم قرن هشتم هجرى در همدان مى زيسته است. بر اساس شناسنامه فنى ، بنا به دوره ايلخانيان يا تيموريان تعلق دارد و به شماره 1286/1354 در فهرست آثار تاريخى ايران به ثبت رسيده است.