ماه رمضان از دیدگاه امام باقر(علیه السلام)

در باره شب قدر

العمل الصالح فیها من الصلاه والزکاه و انواع الخیر خیر من العمل فی الف شهر لیس فیها لیله القدر. و لولا ما یضاعف الله تبارک و تعالی للمؤمنین ما بلغوا، ولکن الله یضاعف لهم الحسنات. (۱) ؛ در این شب قدر، عمل شایسته هم چون نماز و زکات و هر کار نیک، بهتر است از کار در هزار ماه که شب قدر در آن نباشد، و اگر خدای تبارک و تعالی پاداش اعمال مؤمنان را دو چندان نمی ‏کرد آنان بدین منزلت نمی‏ رسیدند اما خدای پاداش کار خیر ایشان را دو برابر کرده است .

امام باقرعلیه السلام:

من احیی لیله القدر غفرت له ذنوبه ولو کانت ذنوبه عدد نجوم السماء و مثاقیل الجبال و مکائیل البحار. (۲) کسی که شب قدر را(با عبادت خدا) زنده دارد گناهانش آمرزیده شود گرچه به عدد ستارگان آسمان و سنگینی کوه ها و کیل دریاها باشد.

از جابر بن یزید از امام باقر علیه السّلام روایت شده که حضرت رسول صلّى اللّه و علیه و آله به جابر بن عبد اللّه فرمود:

اى جابر این ماه ماه‏ رمضان است،هرکه روزه بدارد روزش را،و به عبادت بایستد بخشى از شبش را،و شکم و شهوت خویش را از حرام باز دارد،و زبانش را حفظ کند،از گناهانش همچون بیرون رفتن از ماه رمضان بیرون رود…جابر گوید:گفتم:یا رسول اللّه‏ چه نیکوست این حدیثى که فرمودى؟حضرت فرمود:اى جابر چه دشوار است این شرطهایى که گفتم

امام محمد باقر علیه السلام:

لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان۳ هرچیز بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.

قال الباقر علیه السلام
لا صیام لمن عصى الامام و لا صیام لعبد ابق حتى یرجع و لا صیام لامراه ناشزه حتى تتوب و لاصیام لولد عاق حتى یبر.۴

امام باقر علیه السلام فرمود:
روزه این افراد کامل نیست:
۱ – کسى که امام (رهبر) را نافرمانى کند.
٢ – بنده فرارى تا زمانى که برگردد.
٣ – زنى که اطاعت‏ شوهر نکرده تا اینکه توبه کند.
۴ – فرزندى که نافرمان شده تا اینکه فرمانبردار شود.

پی نوشتها:

۱- وسائل الشیعه، ج ۷، ص ۲۵۷ .
۲- بحار، ج ۹۸، ص ۱۶۸ .
۳- اصول کافی / ج۲ / « کتاب فضل القرآن » « باب نوادر » حدیث ۹ و ۱۰
۴- بحار الانوار ج ۹۳، ص ۲۹۵٫