ویژه نامه » ماه مبارک رمضان » فضائل ماه رمضان » معصومین علیهم السلام »

العمل الصالح فيها من الصلاة والزکاة و انواع الخير خير من العمل في الف شهر ليس فيها ليلة القدر. و لولا ما يضاعف الله تبارک و تعالي للمؤمنين ما بلغوا، ولکن الله يضاعف لهم الحسنات. (1)

در اين شب قدر، عمل شايسته هم چون نماز و زکات و هر کار نيک، بهتر است از کار در هزار ماه که شب قدر در آن نباشد، و اگر خداي تبارک و تعالي پاداش اعمال مؤمنان را دو چندان نمي ‏کرد آنان بدين منزلت نمي‏ رسيدند اما خداي پاداش کار خير ايشان را دو برابر کرده است .

امام باقرعليه السلام:

من احيي ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو کانت ذنوبه عدد نجوم السماء و مثاقيل الجبال و مکائيل البحار. (2) کسي که شب قدر را(با عبادت خدا) زنده دارد گناهانش آمرزيده شود گرچه به عدد ستارگان آسمان و سنگيني کوه ها و کيل درياها باشد.

از جابر بن يزيد از امام باقر عليه السّلام روايت شده كه حضرت رسول صلّى اللّه و عليه و آله به جابر بن عبد اللّه فرمود:

اى جابر اين ماه ماه‏ رمضان است،هركه روزه بدارد روزش را،و به عبادت بايستد بخشى از شبش را،و شكم و شهوت خويش را از حرام باز دارد،و زبانش را حفظ كند،از گناهانش همچون بيرون رفتن از ماه رمضان بيرون رود…جابر گويد:گفتم:يا رسول اللّه‏ چه نيكوست اين حديثى كه فرمودى؟حضرت فرمود:اى جابر چه دشوار است اين شرطهايى كه گفتم

امام محمد باقر عليه السلام:

لکل شيء ربيع و ربيع القرآن شهر رمضان3

هرچيز بهاري دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.

قال الباقر عليه السلام
لا صيام لمن عصى الامام و لا صيام لعبد ابق حتى يرجع و لا صيام لامراة ناشزة حتى تتوب و لاصيام لولد عاق حتى يبر.4

امام باقر عليه السلام فرمود:
روزه اين افراد کامل نيست:
1 – کسى که امام (رهبر) را نافرمانى کند.
٢ – بنده فرارى تا زمانى که برگردد.
٣ – زنى که اطاعت‏ شوهر نکرده تا اينکه توبه کند.
۴ – فرزندى که نافرمان شده تا اينکه فرمانبردار شود.

پی نوشتها:

1- وسائل الشيعه، ج ۷، ص ۲۵۷ .
2- بحار، ج ۹۸، ص ۱۶۸ .
3- اصول کافي / ج2 / « کتاب فضل القرآن » « باب نوادر » حديث 9 و 10
4- بحار الانوار ج 93، ص 295.