امامزده عبدالله (ع) باغملك

بقعه‌ امامزاده عبدالله(ع) از بقاع متبرك خوزستان به شمار مى رود كه در شهرستان باغملك، واقع است.

كنيه اين امامزاده به شرح زير به حضرت زين‌العابدين امام‌ سجاد (ع) مى رسد، عبدالله بن‌ محمد اكبر بن ‌حسن دكه بن ‌حسين اصغر بن‌ امام زين‌العابدين (ع) كه از اتباع بنى اميه اين سيد‌ بزرگوار را دستگير كرده و به محلى كه الان نزديك همان محل قبر مطهرشان است و به قتلگاه مشهور شده، بردند و ايشان را شهيد كردند و براى ايجاد خوف و رعب و وحشت مردم، بدن ايشان را قطعه ‌قطعه كرده و به هر ديار فرستاده تا مردم خيال قيام و نهضت را در سر نپرورانند.

سر مطهر اين امامزاده در شهر شوشتر است كه قبه و مرقدى عالى و تاريخى دارد و تن يا قسمتى از آن را در كوه‌هاى «مُنگَشت» باغملك مدفون كردند، ايشان صاحب كرامات زيادى هستند و سالانه زائران زيادى در شوشتر و در باغملك دارند.