امامزاده عمر بن الحسين (ع) سنندج

حضرت امامزاده عمر بن الحسين (ع) در خيابان امام خمينى شهر سنندج مدفون است و گنبد و بارگاهى دارد و به امامزاده پير معروف است. محمد ابراهيم خان نظام‌الدوله در تاريخ 1306 هجرى وسط گنبد اين امام‌زاده را آينه کارى کرد. در جوار اين گنبد و بارگاه مدرسه کوچکي در گذشته بنا کرده بودند که شش حجره و حياط کوچکي داشت. در تاريخ 1297 هجري، ميرزا صادق خان (مستوفى باشى کردستان پسر ميرزا محمد رضاى وزير) تعمير کاملي از اين مدرسه به عمل آورد و محوطه آن را بزرگ کرد و ده حجره عالى در آن بنا نهاد.

در نسب اين امامزاده اختلاف نظر است. بعضى آن را پسر بلافصل حضرت على بن ابيطالب (ع) و بعضى آن را پسر على بن الحسين (ع) مي‌دانند. برخي ديگر او را پسر امام موسى کاظم (ع) مي‌دانند و مي‌گويند اسم آن حضرت سيد عبدالصمد است و اکنون به زبان محلى پير عمر گفته مي‌شود.

اين امامزاده از مشهورترين زيارتگاه‌هاي استان کردستان و غرب ايران محسوب مى ‌شود.