بقاع متبركه امامزاده على (ع) از نوادگان حضرت امام حسن مجتبى (ع) در ۳ كيلومترى شمال شرقى بهبهان و امامزاده شاه مير على حسين (ع) از فرزندان امام هفتم واقع در خيابان شهيد جوانمهرى اين شهرستان اشاره كرد.