فرهنگ و تمدن شیعه » اماکن متبرکه و زیارتگاهها » فرهنگ و تمدن شیعه » اماکن متبرکه و زیارتگاهها » امامزادگان » امامزادگان استان قم »

امامزاده شاه جمال (ع)

اين زيارتگاه داراى بقعه و گنبدى كوچك و چندين اتاق است . چهارجانب بقعه ، با چهار ايوان احاطه شده است. بناى زيارتگاه چهارگوش است و بر فراز بقعه گنبدي مشاهده مى شود كه از عرق چينى كوتاه با آجر و خشت تشكيل شده ودر مركز آن گنبد كوچك شلجمى ، آراسته به كاشى ديده مى شود.

آب انبار كوچكى توسط ” على خان سنقري” نايب الحكومه قم در كنار اين زيارتگاه بنا شده است.

اين بنا كه ساختمان آن را متعلق به دوره قاجار مى دانند، برسر راه جاده اراك قراردارد.