فرهنگ و تمدن شیعه » اماکن متبرکه و زیارتگاهها » فرهنگ و تمدن شیعه » اماکن متبرکه و زیارتگاهها » امامزادگان » امامزادگان استان اردبيل »

امامزاده سيد عبدالعزيز (ع)- محله نيار

امامزاده سيد عبدالعزيز كه درمحله نيار شهرستان اردبيل واقع شده از مكانهاي متبركه اي است كه همواره پذيراي خيل عظيم زائرين از شهر اردبيل و شهرستانهاي مجاور ميباشد.

فرم پلان مقبره، 12 ضلعي است كه به نيت 12 امام طراحي شده و نوساز مي باشد. دورتا دور بنا با سكويي به عرض 4 متر از سنگ پلاك تيشه اي تراورتن احاطه شده و پيش خوان ورودي اجرا شده با سنگ مالون قرمز، زائر را به هشتي هدايت مي كند.

پس از هشتي، گنبدخانه واقع شده است. گنبدخانه شامل يك سكوي سنگي است كه ضريح امامزاده بر روي آن قرار گرفته وسقف با قوس پنج و هفت در ساقه داراي 9 نورگير مي باشد كه همراه با نورگيرهاي بدنه، نور مورد نياز داخل مقبره امامزاده را به راحتي تأمين مي كند.

دليل تبرك اين دو مكان به گفته اهالي اين است كه، درجنگ ايران و روسيه براي پيشبرد اهداف جنگ، نياز به استفاده از چهارپايان شهر مي شود كه طي حكمي اسبهاي موجود در سطح شهر جمع شده و در اختيار نظاميان قرار مي گيرد.با همين حكم، يكي از درجه داران به اين خانه وارد مي شود كه در آن زمان خانواده اي از قشر بسيار ضعيف در آن سكونت داشته اند و سعي مي كند اسب ايشان را به زور از خانه خارج نمايد. مادر خانواده با توجه به اينكه چرخه زندگيشان وابسته به آن اسب بود به التماس برمي‏خيزد كه نتيجه اي حاصل نمي شود.

نهايتاً دست به دم اسب مي اندازد تا مانع شود اما خود نيز التماس كنان بر زمين كشيده مي شود . زن دست خود را از همه جا بريده مي بيند و مرد را نفرين مي كند و از حضرت ابوالفضل مدد مي خواهد. طولي نمي كشد كه درجه دار در 200 متري خانه (سقاخانه كنوني كه دليل ساخت آن همين موضوع مي باشد) با وضعي فجيع به هلاكت مي رسد. اين ماجرا بنا به روايت مردم شهر و محله مربوط به 1340 ه.ق در ساعات قبل از ظهر مي باشد.