امامزاده سيد صادق (ع) – كَنزَق

بقعه مباركه امامزاده سيد صادق (ع) در كوههاي شرقي مشرف به روستاي كَنزَق، در پنج كيلومتري شرقي شهر سرعين واقع شده است.

اين امامزاده از نوادگان امام سجاد عليه السلام بوده و به روايت ريش سفيدان و اهالي روستا، كرامات زيادي درحق مردم روا داشته كه مردم شيفته عنايات وي شده بوده اند. بنا به روايات در زمانهايي كه منطقه با كمبود بارش مواجه مي شده، زنان پير روستا جمع شده و از داخل مقبره امامزاده سنگي برداشته و در رودخانه مي گذاشتند. با اين عمل، به لطف و كرامات الهي باراني نازل مي شد كه با برداشتن سنگ، دوباره قطع مي گرديد. مردم چنين روايت مي كنند كه مناره مقبره امامزاده همراه با اموال داخل مقبره سالها قبل توسط غارتگران به غارت رفته است.

بناى فعلى مقبره جديد بوده و در مردادماه 1378ه.ش احداث گرديده است.