امامزاده سيد ابوالقاسم در روستاى غفور آباد در قسمت شمال شرقى شهرستان خلخال قرار دارد. اين امامزاده در خارج روستا و در قبرستان روستا واقع شده است که دور تا دور بنا را درختان بسيار زيبايى پوشانده اند. بناى امامزاده به شکل يک مستطيل کشيده است که در دو جهت شمال و جنوب داراى نور گيرهاى متعدد است. بنا داراى يک گنبد نيم دايره کوچک مى باشد.

نماى خارجى بنا از نوع آجرى با آجرهاي3 سانتى و منقش به نام چهارده معصوم پوشانده شده و اطراف اين امامزاده محوطه سازى و کف سازى شده و يک حوضچه کوچک روبروى ورودى اصلى واقع شده که اطراف حوضچه باگلهاى رز گل کارى شده است.

بنا به گفته اهالى روستا اين امامزاده از نوادگاه امام موسى کاظم (ع) مى باشد .