اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی اسلامی راهکاری برای اندیشه بیداری مسلمانان

اقتصاد مقاومتی، یک بحث تئوریک محض مختص دانشگاه و حوزه نیست، بلکه بیشتر اقتصاد کاربردی است. اقتصاد مقاومتی، یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است که شاخص‌‌‌های آن ریشه در عمل دارد، نه حرف.
این دیدگاه جدید به اقتصاد را می‌‌‌توان با واژه‌ی به مجامع علمی معرفی کرد و حتی در مفهوم دقیق‌‌‌تر، می‌‌‌توان از واژه‌ی اقتصاد سیاسی مقاومتی استفاده کرد و برای ارزیابی آن شاخص‌‌‌های اقتصاد سیاسی تعریف و استخراج نمود، زیرا این واژه یک مفهوم اقتصاد سیاسی است تا یک مفهوم اقتصادی و به دنبال راه‌حل‌‌‌های اقتصاد سیاسی می‌‌‌باشد که در عمل و کاربرد بتواند مبتنی بر اقتصاد اسلامی، نه تنها بر بحران‌‌‌های ایجادشده در عرصه‌ی اقتصاد سیاسی فائق آید، بلکه مسیر اقتصاد را در جهتی قرار دهد که آمادگی و آینده‌نگری لازم نیز اتخاذ شده باشد.
القای تفکر اقتصاد مقاومتی یک تدبیر هوشمندانه است تا مدیران ارشد اقتصادی را از غفلت ایجادشده در بخش اقتصاد برهاند. اقتصاد مقاومتی، مکمل جهاد اقتصادی است.

اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد اسلامی

بر اساس نظر شهید محمدباقر صدر، اسلام دارای مکتب اقتصادی است و نیازی به تقلید از تفکرات انحرافی نیست. بر این اساس، مبنای اقتصاد مقاومتی باید مبتنی بر اقتصاد اسلامی باشد تا بتوان علاوه بر در امان ماندن از بحران‌‌‌های اقتصاد سرمایه‌‌‌داری، مانند بحران نظام بانکداری و نرخ بهره، بحران بدهی و اعتبار و بحران‌های جمعیتی، از ظرفیت‌‌‌های اقتصاد اسلامی نیز بهره‌ی کافی برد و تحت تأثیر تغییرات فرهنگی‌ـ‌اجتماعی ناشی از اقتصاد سرمایه‌‌‌داری قرار نگرفت. همچنان که مقام معظم رهبری نیز تأکید نمودند، مبارزه با اقتصاد سرمایه‌‌‌داری، به معنای حرکت به سمت سوسیالیسم نیست. علاوه بر شناخت و رفع نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت اقتصاد ملی، یک جنبه‌ی اقتصاد مقاومتی می‌‌‌تواند جلوگیری از گرایش اقتصاد جمهوری اسلامی به تفکرات سرمایه‌‌‌داری و سوسیالیستی است.

مبنای اقتصاد مقاومتی باید مبتنی بر اقتصاد اسلامی باشد تا بتوان علاوه بر در امان ماندن از بحران‌‌‌های اقتصاد سرمایه‌‌‌داری، مانند بحران نظام بانکداری و نرخ بهره، بحران بدهی و اعتبار و بحران‌های جمعیتی، از ظرفیت‌‌‌های اقتصاد اسلامی نیز بهره‌ی کافی برد و تحت تأثیر تغییرات فرهنگی‌ـ‌اجتماعی ناشی از اقتصاد سرمایه‌‌‌داری قرار نگرفت.

در خصوص سبک زندگی الهی و اسلامی نیز که مستقیماً با اقتصاد مقاومتی در ارتباط است، ما الگوهای فراوانی فراروی خود داریم که در شرایط فعلی تنها نیازمند اجرایی نمودن آن هستیم به طور مثال فرهنگ عاشورا، خود یک سبک اصیل زندگی اسلامی مبتنی بر بیداری اسلامی و مقاومت است و می‌تواند به عنوان الگویی برای پایداری و مقاومت اسلامی در برابر استکبار جهانی و توطئه‌ها و هجمه‌های فرهنگی آنها مورد استفاده و بهره‌برداری ما قرار گیرد. با نگاهی دقیق به مؤلفه‌های سبک زندگی در کشور، این نکته دستگیر ما می‌شود که بسیاری از الگوهای سبک زندگی در جامعه ما، همچنان ساری و جاری است؛ منتهی به دلیل عدم توجه مردم و مسئولین در برخی موارد، بی‌مهری واقع شده است و این الگوها در اسرع وقت باید تقویت شوند تا در مقابل الگوهای نادرست قرار گیرند؛ به طور مثال در سبک زندگی غربی، مسئله صله ارحام هیچ جایگاهی ندارد و این در حالی است که در سبک زندگی اسلامی، در حد یک واجب شرعی مورد توجه قرار گرفته است و این در حالی است که این مسئله، به حکم شرع واجب نیست ولی به دلیل تأکیدات مکرر تا حد وجوب آن پیش رفته است و یا در سبک معماری، پوشاک و بسیاری از امور می‌بایست یک تحول زیربنایی بر اساس اصول اسلامی صورت بگیرد. در این مبحث، همان طور که مقام معظم رهبری موارد مکرری را ذکر کرده‌اند می‌توان بر این مبنا قضیه را پیگیر شد. این موارد حتی شامل نظام‌های معاشرتی ما می‌شود که این نظام باید احیا شود.

اما چند سوال در باب اقتصاد مقاومتی پیش می‌پاید که چنین مطرح می‌کنیم:
مقاومت مسلمانان چه نتایجی را برای آن‌ها به دنبال دارد؟ آیا این مقاومت، برای دنیای اسلام راهگشا بوده و سرانجام آن‌ها را از مهلکه‌ای که اکنون در آن گرفتار هستند، نجات خواهد داد؟

نتیجه مقاومت، پیروزی است و قطعا کسانی که راه خدا را انتخاب و در مسیر او صبر و استقامت می‌کنند، به پیروزی می‌رسند. اگر در این روزگار که مسلمانان در دنیای پر آشوب و ملتهب امروزی مورد هجمه‌های فرهنگی و نظامی و سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای قرار گرفته‌اند، مقاومت کنند و بصیرت و وحدت خود را حفظ کنند، دشمن را بشناسند و بکوشند حقیقت را به دیگران بشناسانند، قطعا آینده از آن آنان است چنان که خداوند نیز وعده پیروزی را در قرآن داده است.

سبک زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی، از جمله کلید واژه‌هایی هستند که رهبر معظم انقلاب در سخنان خود به آن اشاره می‌نماید و این دو کلید واژه، راهکاری مسلم در بیداری مسلمانان در قبال زندگی روزمره خود می‌تواند باشد. امید است که سخنان رهبر انقلاب را همیشه از جان دل گوش فرا دهیم تا بتوانیم از آن بهره کافی را در قبال خود و همسنگران عزیزمان حفظ نماییم.

منبع: رویداد