قدمت ازدواج، همپاى پیدایش بشر است. در نخستین نجواى رازگونه، آدم ابوالبشر به خداوند مى‌گوید: پروردگارا! در برابر خود، کسى را مى‌بینم که در دلم، میلى و انسى به او احساس مى‌کنم؛ و چون خداوند یگانه، نجواى بنده ى یکدانه‌اش را شنید فرمود: اگر او را مى‌خواهى، از من بخواه و وصال او را از من طلب کن…(۱)

از این جرقه ى نخستین، معلوم مى‌شود میل به جنس مخالف که در درون انسان‌ها نهاده شده، میلى است که پیدایش‌اش، تکوینى و طبیعى است و پاسخ‌اش تشریعى و تعلیمى.

این میل و پاسخ به آن، علیرغم این درجه از استوارى، در طول تاریخ بشر گاه دچار انحرافات جدى شده است. این انحرافات در ارتباط با سایر انحرافاتى بود که بشر گرفتار آن شده بود و امروزه در قرن ۲۱ انحرافاتى که بشر در نگاه به هستى و انسان یافته، بر ازدواج و خانواده نیز سایه افکنده است. انحرافى که از غرب آغاز شده و با سلطه ى اقتصادى و رسانه‌اى، سایر نقاط جهان را نیز در برگرفته است. هر چند جامعه ى دینى، هنوز در مقابل نفوذ جامعه ى غربى مقاومت کرده و مى‌کند.

امروزه اخلاق نوین در غرب، برداشتى اومانیستى از اراده و تمایلات انسان ارائه مى‌دهد. این برداشت که از تفرد شخصى آغاز مى‌شود و تا تفرعن اجتماعى دامن مى‌گشاید، اصلى‌ترین وجه تمایز میان جامعه ى الهی( توحیدى) و جامعه ى غربى است. جامعه ى توحیدى جامعه‌اى مبتنى بر فطرت و خواستار شکوفایى و پاسخ‌دهى بى‌قید و شرط به فطرت است و جامعه ى غربى جامعه‌اى مبتنى بر غریزه و خواستار پاسخ‌دهى بى‌قید و شرط به غریزه. در جامعه ى توحیدى مبناى حرکت و حیات، فطرت حقیقت پذیر کمال جوى حق‌محور است و در جامعه ى غربى، غریزه ى منفعت طلب لذت جوى خودمحور.

انسان در جامعه ى غریزى غرب، توانمند مى‌شود و در جامعه ى فطرى الهى، فرهمند، جامعه ى الحادى غرب با شعار آزادى و حقوق فردى، قوانینى تصویب مى‌کند مانند: آزادى، سقط جنین، عرفى‌سازى رابطه ى جنسى با افراد متعدد، بیمه ى زنان خیابانى، آسان‌سازى طلاق، هیولا نمودن ازدواج و… و بدین وسیله با حاکمیت لیبرالیسم جنسى، زنان را فرومایه، خانواده را فرومانده و مردان را فرمانده ى ارضاى هوس‌هاى خود مى‌نماید.

جامعه توحیدى در مقابله با تحکم غرب براى پذیرش شعارها و قوانین غربى در سرتاسر جهان، بر قداست ازدواج و خانواده و تحکیم آن پاى مى‌فشرد و در مقابل هرج و مرج جنسى و فروپاشى خانواده در غرب، اعلام مى‌کند که: خانواده، بهترینن و یگانه محل براى تأمین سه نیاز انسانی: تمتع جنسى، تمناى عاطفى و تعهد انسانى است بنابراین باید همه ى ارکان جامعه ى اسلامى بکوشند تا زمینه ى ارضاء این سه نیاز را در کانون خانواده، به وفور فراهم سازند.(۲)

از آنجا که استوارترین قدم‌ها در پى عمیق‌ترین دانش‌ها برداشته مى‌شود، براى بهره‌مندى جامعه از خانواده‌هایى سالم و متعالى، باید اعضاء خانواده را آموزش داد تا با ژرف‌نگرى در مسائل مختلف مرتبط با خانواده، گامهایى استوار جهت ایجاد پرورش خانواده ى سالم و متعالى بردارند.

خانواده، اصیل‌ترین و بنیانى‌ترین واحد اجتماعى است. جامعه شناسان خانواده را جزو نهاده‌اى عمده اجتماعى مى‌داند. جمع خانواده ى نوع اشتراک حقیقى است، به گونه‌اى که سرنوشت این جمع تکویناً در هم تنیده شده و خوب و بد، شادى و غم، ناخوشى و سلامت و… هر یک از اعضاى این مجموعه به نحو انکار ناپذیرى بر دیگر اعضاء مؤثر است، تأثیرى که نه تنها در دنیاى آنان بلکه تا بهشت و جهنم هم همراه آنان مى‌باشد. لذا جوان عاقل در افق دید خود از ازدواج تصویرى تا دوردستها، تا آن سوى حیات دنیوى تا سایبانه‌اى بهشتى، تا دریافت قول سلام از جانب رب رحیم(۳) رسم مى‌کند و مسئولیت جدى و سرنوشت ساز خود را همراه آیین زیباى ازدواج و تشریفات و مقدمات و لوازم آن فراموش نمى‌کند.

«هدفمندی»و «همکاری» خانواده در ابعاد مختلف عاطفى، اخلاقى، فرهنگى، اقتصادى و… پایدارى و آرامش و امنیت آن را بیمه مى‌کند. در این نوشتار سعى مى‌گردد

«اقتصاد»علمى است که پیرامون تولید، توزیع، مبادله و مصرف کالاها و مواد بحث مى‌کند. مباحث اقتصاد خانواده هم پیرامون گزینه‌هاى بالا در ارتباط با خانواده مى‌باشد. یک خانواده چگونه و چه چیزهایى را تولید مى‌کند؟ درآمد و رزق و روزى خانواده چگونه تولید و تأمین مى‌شود؟ توزیع و مصرف در خانواده چگونه است و اولویت‌هاى آن چیست؟ تکلیف ما در برابر آنچه که خداوند روزى ما نموده است چه مى‌باشد؟ مرز اسراف، اعتدال، بخل و انفاق و… در خانواده کجاست؟ یک خانواده سالم چگونه مى‌تواند درآمد مناسب و صحیحى داشته باشد و به چه نسبت‌ها و اولویت‌هایى و به چه شیوه ى بهینه و مفیدى درآمدها را براى اعضاء خانواده هزینه و یا درسایر امور سرمایه‌گذارى نماید؟

معمولاً در نگرش نازل و مادى، بهترین و مهمترین شرایط اقتصادى خانواده، کسب درآمد بیشتر و استفاده و مصرف افزونتر و متنوع‌تر و همراه با لذت و مرغوبیت مطرح است، ولى در دیدگاه متعالى هدف از تولید بیشتر، مصرف و رفاه و تجمل بیشتر نیست، بلکه تولید در خدمت آسایش و آرامش مادى و معنوى انسان و مصرف همراه اعتدال و با پرهیز از اسراف و تبذیر و نیز توجه به وظایف شرعى مثل پرداخت خمس و زکات و انفاق مى‌باشد.

در این متون تلاش شده است تا جوانان در آستانه ى ازدواج، به آگاهى و نگرش عمیق‌ترى پیرامون مباحث اقتصادى خانواده و نحوه مواجهه با مشکلات اقتصادى و راه‌هاى غلبه بر آن، دست یابند.

تولید در خانواده

«و امددناکم باموال و بنین»(۴) «و شما را به وسیله ى مالها و فرزندانتان یارى نمودیم و توانمند کردیم.»

تولید در خانواده به دو گونه است:

الف: ایجاد و تربیت نیروى انسانى

ب: کسب درآمد

ایجاد و تربیت نیروى انسانی

خانواده، اولین محل پرورش نیروى انسانى سالم و مولد کار است. سرمایه‌هاى انسانى، بهترین سرمایه‌ها در فرایند پیشرفت جوامع مى‌باشد. پرورش انسان توانمند نیز در محیط خانواده سالم، صورت مى‌گیرد. این فرآیند معمولاً دوره‌اى طولانى را طى مى‌نماید. البته در جوامع روستایى این دوره کوتاهتر است و فرزندان از دوران کودکى و نوجوانى به کمک پدر و مادر در امورى مثل کشاورزى، دامدارى، قالیبافى و… مى‌آیند ولى در جوامع شهرى با توجه به رشد صنعت و تکنولوژى و تخصصى شدن امور، این دوره به بیش از ۲ دهه از عمر فرزندان بالغ مى‌شود، اما آنچه که در هر دو طیف به عنوان اساس پایه‌گذارى شخصیتى در محیط خانواده مهم است تربیت انسانهایى تلاشگر، خلاق، سلیم النفس، داراى نظم و وجدان و تعهد کارى، با اعتماد به نفس، قانع و شاکر مى‌باشد.

کسب در آمد

کسب درآمد، راه دیگر تولید در خانواده است که معمولاً به سه گونه میسر است:

کار

ارث، دریافت هدایا، جوایز

سرمایه‌گذارى و پس‌انداز

«نحن نرزقکم»(۵)؛ «مائیم که به شما روزى مى‌دهیم.»

گر چه به دست آوردن پول و ثروت در گرو تلاش و کار و پس‌انداز است ولى با نگاهى عمیق‌تر، آنچه که ما داریم رزقى است که از جانب خدا به ما رسیده است. در روایات وارد شده که «روزى شما بر دو نوع است: روزیى که شما به دنبال آن مى‌روید و روزیى که به دنبال شما مى‌آید»(۶).
در واقع هم روزیى که ما در پى آن مى‌رویم، رزق خدا است و هم روزیى که به سوى ما مى‌آید، ولى روایت اشاره و تأکیدى است بر توأم بودن تلاش انسان و امیدوارى بر فضل الهى.

تلاش براى تولید و تأمین زندگى، سیره ى اولیاء دین بوده است. مطالعه ى سیره ى پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله و سلم) و ائمه اطهار(علیهم السلام) همه به روشنى این امر را نشان مى‌دهد. سفر تجارتى شخص رسول اکرم(صلى الله علیه و آله و سلم) قبل از نبوت در تاریخ مشهور مى‌باشد. ایشان با دست خویش مزرعه‌اى ایجاد کرده اند(۷). آثار چاه‌هایى که ایشان حفر کردند، هنوز در اطراف مدینه وجود دارد.

امام على(علیه السلام) مى‌فرمایند: «من یعمل یزدد قوه و من یقصر فى العمل یزدد فتره».(۸)

«آن کس که کار کند، توانش فزونى یابد و آن کس که کم کار کند و بیکار باشد، سستى(و ناتوانى) او افزون مى‌گردد.»

داشتن مال، باعث استقلال در زندگى، استغناى روحى، عزت و آبرومندى و کفاف و رفع نیازهاى انسان است ولى باید توجه داشت که آنچه روح تلاش دائمى انسان مى‌باشد، توکل و چشمداشت بر عطا و کرم الهى است و این که هدف ثروت اندوزى محض نیست، چه آن که در حدیث شریف نبى اکرم(صلى الله علیه و آله و سلم) آمده است:

«مال اندکى که نیاز زندگى را برطرف کند و کفایت زندگى باشد، بهتر از ثروت انبوهى است که انسان را غافل کند»(۹)

کسب درآمد، راهها و ملاکها

«طوبى لمن اکتسب من المؤمنین مالاً من غیر معصیه…»(۱۰)«خوشا مؤمنانى که مالى بدون معصیت(و شکستن حدود و شرایط الهى) به دست آورند.»

۱-اولین راه کسب درآمد، کار واقعى

با توجه به اهمیت شأن و مقام روح و معنویت انسان، بعد روحانى او بر جسمش مقدم است لذا در تقابل دین و آبرو، این آبرو است که فداى دین مى‌شود و در تقابل آبرو و دنیا، دنیاست که فداى آبروى انسان مى‌شود. در مسئله کار و تأمین درآمد هم(مثل سایر جنبه‌هاى زندگى) باید مراقبت نمود که این اولویت‌ها حفظ شود. صحیح نیست براى به دست آوردن درآمد، شرف و انسانیت فرد فدا شود و فرد از هر راهى ولو با تن دادن به خواسته‌هاى پست دیگران به تأمین درآمد پردازد. این حساسیت در مورد زنان مضاعف است(که مثلاً به عنوان فروشندگى یا منشى گرى در واقع وسیله‌اى براى جلب مشترى و درآمد بیشتر واقع نشوند) چه بهتر که انسان در تزاحم بین صبر بر کمبودها با کسب درآمد فراوان خصوصاً از راه‌هاى پست و حرام، راه صبر و قناعت را پیش گیرد که اتفاقاً داشتن صبر در این مواقع موجب اجر و پاداش فراوان نزد خدا مى‌گردد، و به کاربردن قناعت، نیز باعث شکوفایى استعدادها و خلق ابتکارات مى‌شود. چه بسیار اشیاء و کالاهایى در اطراف ما است که ما هر روز بدون استفاده صحیح و کامل از کنار آنها عبور مى‌کنیم و یا حتى به سادگى آنها را دور مى‌اندازیم ولى در هنگام سختى و تنگنا تازه متوجه ارزش واقعى آنها مى‌شویم و درمى یابیم که چگونه مى‌توان با اندکى همت و توجه و ابتکار در آنها ارزش افزوده‌اى را ایجاد نمود و بیشتر و بهتر استفاده کرد.

معیارهاى «کار واقعی»

۱. کار باید مطابق «توان» و «علاقه» و «استعداد» فرد باشد به گونه‌اى که او از انجام دادن آن احساس مفید بودن و رضایتمندى داشته باشد.

۰۲ کار باید به استقلال جامعه در ابعاد سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و… کمک نماید.

۰۳ کار باید مولد باشد، مولد کالا، خدمات و…

۰۴ کار باید داراى شرایط پیشرفت و ترقى و پایدارى(امنیت شغلى) باشد.

۰۵ کار باید شرافتمندانه باشد و به عبارتى نان حاصل از کار حلال باشد، در نتیجه امورى مثل دروغ، غل و غش، رشوه و زیرمیزى گرفتن، مبادلات غیر قانونى و قاچاق، کم کارى و همچنین معاملات حرام مثل قمار، ربا، غصب و دزدى در کار شرافتمندانه وجود ندارد.

۲-راه دوم: دریافت هدایا، جوایز و…

بخش دیگرى از راههاى کسب درآمد خانواده مى‌تواند از طریق هدایا(مثل هدیه‌هاى عقد و عروسى)، ارث، جوایز و عیدیها باشد. با کمى مال اندیشى، به جاى نگهدارى صرف آنها در کمد و میز یا زیر فرش مى‌توان این اموال را به سرمایه و ثروتى براى آینده خانواده تبدیل نموده و در دراز مدت از سود سرمایه‌گذارى آنها استفاده نمود.

۳_راه سوم: سرمایه‌گذارى و پس‌انداز

راه دیگر کسب درآمد، سرمایه‌گذارى اقتصادى است که در خانواده انجام مى‌شود. معمولاً خانواده با مدیریت صحیح اقتصادى مثل داشتن اولویت‌هاى مصرف، صرفه جویى در هزینه‌هاى غیر ضرورى و پس‌انداز مازاد درآمد و… مى‌تواند اموال خود را به روش‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى نماید. این کار چندین فایده دارد:

۱.پول و اموال ذخیره شده در خانه از خطراتى مثل دزدى، آتش سوزى و کاهش ارزش پول حفظ مى‌شود.

۰۲ پولها در جریان چرخه عمومى ثروت قرار گرفته و عموم مردم از آن استفاده مى‌نمایند.

۰۳ دغدغه ى فکرى خانواده براى سرقت اموال ارزشمند خانه کم مى‌شود.

۰۴ در خانه‌ها و آپارتمانهاى کوچک فضاى بیشترى ایجاد خواهد شد. و هم چنین در هنگام اسباب کشیها هزینه و انرژى و دقت کمترى مصرف مى‌شود.

۰۵ پشتوانه اقتصادى براى تأمین مخارج خانواده در هنگام بروز مشکلات ایجاد مى‌شود.

۰۶ خلاقیت اقتصادى افراد خانواده به جهت تلاش براى شناخت و اجراى روش‌هاى جدید سرمایه‌گذارى افزایش مى‌یابد.

سرمایه‌گذارى و روش‌هاى آن

امام سجاد(علیه السلام): «… استثمار المال تمام المروه»(۱۱)؛ «کمال جوانمردى به این است که انسان مال خویش را سودآور کند.»

الف: مى توان با خرید اوراق سهام شرکت‌ها در سود آنها مشارکت نمود این اوراق ممکن است داراى سودهاى متفاوتى باشند و از طرفى با تغییر وضعیت شرکتها دچار نوسان شوند، لذا براى خرید آنها مى‌بایستى از نظرات کارگزار متخصص و دلسوز استفاده نمود.

ب: خرید اوراق مشارکت یکى دیگر از راههاى سرمایه‌گذارى مى‌باشد. در این روش اصل سرمایه تضمین شده است. این اوراق چون بدون نام هستند جهت حفظ آنها از دزدى و مفقود شدن و… مى‌توان آنها را نزد بانک به ودیعه سپرد.

ج: با سپرده‌گذارى در بانکها به روش‌هاى کوتاه مدت، دراز مدت، ارزى، در این روش بانک‌ها به تناسب، سودهایى را در نظر گرفته و به سپرده گذار مى‌پردازند.

د: خرید زمین هم یکى از روشهاى سرمایه‌گذارى توسط برخى از خانواده‌ها است. زمین همواره از افزایش قیمت برخوردار بوده است و با توجه به نیاز اصلى هر خانواده براى مسکن(خود یا فرزندانش) این هم یکى از راه‌هاى افزایش درآمد خانواده مى‌باشد.

ه: خرید باغ یا مزرعه، که در شهرهاى بزرگ مى‌توان در مناطق حاشیه‌اى یا شهرکهاى نزدیک شهر انجام داد. حتى مى‌توان به این کار به صورت مشارکت با دوستان و فامیل اقدام نمود. این نوع سرمایه‌گذارى مى‌تواند فرصت مناسبى براى استفاده خانواده از فضاى آزاد خارج از شهر و هم کمک مؤثرى به ایجاد تولیدات کشاورزى باشد، در حدیث شریفى از امام صادق(علیه السلام) مى‌فرماید: «باغى یا مزرعه‌اى تهیه کن، زیرا که هرگاه حادثه یا مشکلى در زندگى انسان پیش آید و او بداند پشتوانه‌اى دارد که مخارج خانواده‌اش را تأمین مى‌کند، با گشاده‌دستى بیشترى جانبازى و فداکارى مى‌کند.»(۱۲)

نکته جالب در کلام معصوم(علیه السلام) هدف با ارزشى است که ایشان از تهیه درآمد بیشتر بیان مى‌کنند و آن سخاوتمندى و بخشش بیشتر است.

اما راه‌هاى دیگرى هم براى سرمایه‌گذارى وجود دارد. معمولاً در مقایسه بین انواع سرمایه گذاری‌ها این گونه محاسبه مى‌شود که کدام روش سود بیشتر و خطر کمتر دارد؟ به عبارتى کدام روش اصل سرمایه را بهتر حفظ کرده و بازدهى بیشتر و مطمئن‌ترى را دارا است؟

گاه ممکن است بالاترین سود اقتصادى(سود بعد از کسر مخاطره) کمتر از چند ده درصدى باشد ولى سرمایه‌گذارى دیگرى هم است که نه تنها اصل سرمایه تضمین مى‌شود بلکه تا چندین برابر «اصل» سرمایه سود بازگشتى و مطمئن دارد و چه خوب است که خانواده‌ها بخشى از اضافه درآمد خود را به این امر اختصاص دهند و این کار چیزى جز پاسخ به این سؤال الهى نیست: «من ذا الذى یقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه اضعافاً کثیره»(۱۳)؛ «چه کسى است که به خدا قرض حسنه بدهد پس خدا آن قرض را به چندین برابر زیاد کند.»

در این روش گرچه به صورت ظاهرى اصل پول ثابت مانده ولى با ایمان و عمل به آیه شریف سود بازگشتى تا چندین برابر اصل سرمایه است و باور مسلمان آن است که آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است(۱۴) تا آنچه در نزد اوست.

در متون دینى عوامل دیگرى هم براى افزایش درآمد و رزق معرفى شده است که با بررسى کلى آنها مى‌توان این عوامل را به ۳ دسته تقسیم نمود: عواملى که در ارتباط با خدا، در ارتباط با مردم و در ارتباط فرد با خودش(تصحیح رفتارهاى فردى خویش)، باعث افزایش رزق و درآمد مى‌شود.

۰۱ عواملى که در ارتباط با خدا باعث افزایش درآمد و روزى مى‌گردد:

الف ـ تقوا و پرهیزگاری

«من یتق الله یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث لا یحتسب»(۱۵)؛

«هر کس تقواى الهى را پیشه خود سازد، خدا هم راه بیرون شدن از سختی‌ها را پیش پاى او مى‌گذارد و از جائیکه حساب نمى‌کند، به او روزى مى‌رساند.»

و هم چنین:

«و لو أنّ اهل القرى آمنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکاتٍ من السّماء و الارض»(۱۶)؛

«هر گاه مردم ایمان و تقوا پیشه کنند، برکات آسمان و زمین را بر آنها مى‌گشاییم.»

ممکن است در اینجا سؤالى پیش آید که رابطه تقوا و افزایش روزى چیست؟ براى پاسخ باید ابتدا به معنى تقوا دقت نمود. تقوا التزام درونى انسانها براى انجام فرامین الهى و رعایت حدود و قوانین الهى مى‌باشد. لذا افراد با تقوا درارتباط با طبیعت و بى‌عدالتى، انباشته شدن ثروتها در دست قلیلى از مردم و افزایش فقر در بین اکثریت مردم مى‌شود، رفتار خود را بر پایه تبعیت از قوانین الهى که بر اساس قسط و عدل است، منطبق مى‌کنند که باعث مى‌شود ثروتها و امکانات جامعه، به نحو متعادل بین مردم تقسیم شده و درآمد عمومى افزایش یابد بعلاوه خداوند که مالک هستى مى‌باشد و تدبیر امور هستى به دست اوست نظرلطف و رحمت بیشترى را به انسانها با تقوا دارد لذا به گونه‌هاى مختلف امداهاى غیبى و الطاف خاص خود را در شرایط مختلف به خصوص در تنگناها و سختى‌ها، شامل حال متقین مى‌نماید.

ب: شکر نعمت و یاد خدا

«لئن شکرتم لأزیدنّکم»(۱۷)هر گاه شکر نعمتها کنید، حتماً شما را افزودنى مى‌بخشیم.

و نیز روایت از رسول خدا(صلى الله علیه و آله و سلم) مى‌باشد که: کسى که روزیش کم شده است زیاد تکبیر بگوید، تا یاد خداوند باعث گشایش روزى او شود.

شکر نعمت و یاد خدا، باعث افزایش روحیه ى سپاسگزارى در انسانها و توجه به منعم حقیقى و در نتیجه استفاده درست و بهینه از نعمت‌هاى گوناگون و نیز امیدوارى به فضل بى‌نهایت الهى و تلاش و توکل بیشتر مى‌شود. لذا یکى دیگر از عوامل افزایش درآمد شکر نعمتها و یاد خداوند مى‌باشد.

ج: استغفار و دعا و توکل بر خدا

امام صادق(علیه السلام) مى‌فرماید: وقتى روزى شما کم شده است، استغفار و طلب توبه نمایید که خداوند فرموده است: «استغفروا ربّکم و إنّه کان غفّاراً یرسل السّماء علیکم مدراراً و یمددکم باموالٍ و بنین و یجعل لکم جناتٍ و یجعل لکم انهاراً»(۱۸)؛

از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره بسیار آمرزنده است(تا در دنیا) بر شما از آسمان پى در پى باران فرستد و شما را به اموال و پسران یارى کند و در آخرت برایتان باغها قرار دهد.

با توجه به معنى واقعى استغغار که طلب مغفرت و رحمت از خدا به خاطر رفتارهاى نادرست و تصحیح روشهاى زندگى براساس دستورات خداى رزاق و کریم است، انسان با استغفار موفق مى‌شود هم به گونه‌اى صحیح و بیشتر و بهتر از مواهب زندگى استفاده نماید و هم وسیله برقرارى ارتباط با خدا از الطاف و فضل بیشتر او بهره‌مند گردد. لذا استغفار و توبه هم یکى دیگر از راهها و عوامل افزایش روزى است. چنانکه امام على(علیه السلام) مى‌فرماید: «اکثر الاستغفار تجلب الرزق»(۱۹)«زیاد استغفار کن تا روزى را به سوى خود جلب کنى.»

۰۲ دسته دوم از عواملى که منجر به افزایش رزق مى‌شود مربوط به رفتارهاى انسان با سایر افراد جامعه است و از آن جمله است:

الف: نیکوکارى و خوش اخلاقى و مهربانی

امیرالمؤمنین(علیه السلام) مى‌فرماید: «پاکى نیت و طراوت اندیشه، دورى از تنگ نظرى در برخوردها، سهل گرفتن در زندگى با دیگران، گشایش چهره و خوش برخورد بودن با برادران مسلمان، گنجهاى رزق آدمى و باعث افزایش روزى انسان خواهد بود.»

خوش برخوردى با مردم و سهل‌گیرى با آنان باعث جلب محبت و رفاقت و اعتماد آنها مى‌شود. تجربه نشان مى‌دهد که مردم براى خرید مایحتاج خود بیشتر به کسبه و تجار خوش برخورد مراجعه مى‌کنند که همین امر موجب افزایش درآمد آنان مى‌شود.

ب: انفاق از دارایى و پرداخت حقوق مالی

انفاق از دارایى‌هاى شخصى و پرداخت حقوق مالى به سایر مردم از یک طرف باعث افزایش درآمد دیگران ومانع از تجمع ثروتها در دست افراد معدود مى‌شود و از طرف دیگر با زایل نمودن روحیه ى بخل و خسّت در میان افراد ثروتمند و ایجاد روحیه بخشندگى در آنها، موجب افزایش محبت و اعتماد به دیگران به آنها و تلاش و امید و الفت در جامعه مى‌گردد و همه اینها جو روانى در جامعه به وجود مى‌آورد که منجر به سازندگى و تولید عمومى ثروت مى‌گردد.

سحرخیزى و وضوى دائمى باعث شادابى روحیه ى فردى و سلامتى جسم او مى‌گردد که همین دو عامل یعنى روحیه شاداب و جسم سالم و توانمند از مهمترین عوامل تلاش و کار و تولید بیشتر و در نتیجه کسب درآمد بیشتر مى‌باشد.

ج: دورى از گناهان، ظلم و نافرمانى خدا

امام باقر(علیه السلام) مى‌فرماید: «گاه انسان گناهى مى‌کند و روزى او قطع مى‌شود».

هم چنان که پرهیز از گناه موجب افزایش روزى است گناه و بى‌مبالاتى در عمل به دستورات و احکام دین به خصوص در حوزه ى کسب درآمد باعث کاهش و قطع روزى مى‌باشد. نگاه ظاهر بینانه به زندگى بعضاً پر زرق و برق افراد حرام خوار نباید جوانان را دچار اشتباه و سردرگمى نماید.

رزق و روزى واقعى آن چیزى است که خود انسان با گوارایى و خوش عاقبتى استفاده کند زیرا بنا به آیه ى قرآن که مى‌فرماید: «انا جعلنا ما على الارض زینه لها(۲۱)»به درستى آنچه که ما بر روى زمین قرار دادیم و خلق نمودیم زینت براى خود زمین است.

آنچه که از خانه‌هاى مجلل و وسایل رنگارنگ زندگى فراهم مى‌آید در واقع زینت «براى زمین»است و زینت خود انسان در کمالات و ارزشهاى انسانى است که در خویش ایجاد مى‌کند چه آنکه قرآن در توصیف انسانهاى رشد یافته، زینت ایمان در قلبهاى آنها را به عنوان یکى از صفات آنان بیان مى‌نماید.(۲۲) گذشته از آن که با دقت در نحوه ى زندگى و عاقبت افراد حرامخوار متوجه مى‌شویم که على رغم وجود وسایل و امکانات زیاد دل خوش و احساس آرامش و امنیت و بهره‌مندى واقعى از زندگى را ندارند. زن و فرزند دارند ولى بیگانه و بى‌عاطفه نسبت به هم بلکه دشمن و

مى‌شود.»مال و ثروت دارند ولى از سویى به دلیل حرص و طمع و رقابتهاى فرساینده استفاده ى کامل نمى‌توانند از آن داشته باشند و از سوى دیگر همواره در ترس از دست دادن آن هستند، سخت‌تر و بدتر از همه عاقبت سوء دنیوى و عذاب الیم جهنم است که در انتظار این گونه افراد مى‌باشد.

اشتغال زنان

فان المرأه ریحانه لیست بقهرمانه(۲۴)؛ «به درستى که زن ریحانه و گل است نه پهلوان خشن.»

عن الرضا(علیه السلام)...لا تؤخذ المرأه بنفقه ولدها(۲۵)؛ «…مسئولیت تأمین مخارج فرزند به عهده مادر نمى‌باشد.»

با تغییر جوامع از وضعیت سنتى به وضعیت امروزى، کار زنان نیز دچار دگرگونی‌هاى زیادى شده است.

زنان در طول تاریخ همواره به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درتأمین معاش خانواده همکارى داشته اند ولى امروزه امر اشتغال زنان به صورت جدى‌ترى مطرح شده است. تصمیم‌گیرى در مورد اشتغال زنان باید با خردورزى و تعقل انجام گیرد. هر خانواده با توجه به شرایط و توانایى‌هاى خود و به دور از مسائلى مثل چشم و هم چشمى، رقابت وهم چنین با توجه به تجربیات و آمارهایى که در مورد خانواده‌هایى با زنان شاغل وجود دارد به تصمیم‌گیرى در این زمینه بپردازد.

لذا توجه به نکات ذیل ضرورى مى‌نماید:

۰۱ در مقایسه بین آفرینش و خلقت زن و مرد، زن به طور طبیعى عهده دار امر بارورى و زحمات و سختیهاى ناشى از آن مى‌باشد.

۰۲ وظیفه نگهدارى و تربیت کودکان براى زنان مناسب‌تر از مردان است، تحقیق نشان مى‌دهد که مهد کودکها نمى‌توانند وظیفه مادران را در نگهدارى کودکان ایفا نمایند و احتمال زیادى وجود دارد که نوزادانى که در سال اول زندگى بیش از ۲۰ ساعت در هفته در مهد کودک نگهدارى مى‌شوند به پرخاشگرى مبتلاشوند و بعدها در مدرسه با معلمین خود همکارى نکنند.

۰۳ نوزاد تا سن یک سالگى بیش از تمام سنین زندگى خود اطلاعات کسب مى‌کند مقدار این اطلاعات به عکس العمل و علاقه والدین، به خصوص مادر، بستگى دارد، زیرا مادر به دلیل داشتن احساسات لطیف و عواطف زنانه و مادرانه تربیت و پرورش فرزندان را انجام مى‌دهد.

۰۴ کار در خانه بدون اجبارهاى خشک محیط‌هاى ادارى و کارخانه‌اى و به گونه‌اى داوطلبانه مى‌باشد و با توجه به خلاقیت زن مى‌تواند متنوع و آسایش بخش هم باشد، هم چنین تولیدات خانگى نیز در مقایسه با نوع صنعتى آن سالم‌تر و اقتصادى‌تر است. بر اساس بررسى‌ها و آمارهاى موجود ثابت شده است که هزینه فعالیت خانه دارى زنان از بعد اقتصادى مثل تهیه و پخت و پز غذا، شستشو ونظافت خانه، خیاطى و اتوکشى لباسها و… در حد حقوق متوسط مرد خانه مى‌باشد لذا با تلاش زن در امور فوق به همان مقدار به اقتصاد خانواده کمک شده و ارزش افزوده ایجاد مى‌گردد.

۰۵ از دیدگاه اسلام وظیفه تأمین مخارج خانواده و زندگى و پرداخت نفقه ى زن مطابق شأن وى بر عهده ى شوهر بوده و مخارج فرزندان را نیز پدر باید تأمین نماید. تأمین مخارج خانواده بر زن واجب نیست.(۲۶)

و از طرف دیگر:

۰۱ افزایش هزینه‌هاى زندگى به خصوص در جوامع شهرى کار زن و درآمد او را مى‌طلبد.

۰۲ با بالا رفتن سطح تحصیلات دختران و افزایش جمعیت و پیشرفت جامعه و تخصصى شدن امور، لزوم حضور بیشترى از زنان به خصوص زنان متخصص در

جامعه احساس مى‌شود غیر از آنکه اسلام نیز براى زن حق اشتغال قائل است و مخالفتى با کار سالم زنان ندارد.

۰۳ ماشینى شدن زندگى و هم چنین آپارتمان نشینى اوقات فراغت بیشترى را براى زنان در خانه فراهم کرده است.

با جمع و تفریق نمودن موارد ذکر شده، از آنجا که بالاترین هدف زندگى مشترک، داشتن امنیت و آرامش و دلبستگى اعضاى خانواده و در نتیجه تکامل و سعادت آنهاست(هدفى که قابل قیمت‌گذارى مادى و نیز قابل تعویض با اهداف دیگر زندگى اجتماعى نیست)، لذا در صورت تصمیم به اشتغال زن به نظر مى‌رسد که باید:

الف: مادر در دوران باردارى و بعد از زایمان از استراحت و آرامش کافى بهره‌مند باشد.

ب: در سالهاى اولیه زندگى کودک، مادر حتماً در کنار فرزند باشد. آرامش روانى و لذت گرماى وجود مادر براى کودک و امنیت آغوش مهربان مادر براى کودک ارمغانى آسمانى است که جاى آن را به سختى مى‌تواند کس دیگرى پر کند و آثار آن عموماً تا پایان زندگى فرد به صورت هوش و درک و فراست بیشتر، تعادل رفتارى، احساس امنیت درونى و… باقى خواهدماند. علاوه بر آن که از نظر معنوى و اُخروى هم براى مادر ذخیره ى عالى به وجود خواهد آورد.

از فرمایشات امام خمینى(ره) است که: «اگر یک انسان شما تربیت کنید براى شما به قدرى شرافت دارد که من نمى‌توانم بیان کنم. پس شما یک شغلتان این است که بچه‌هاى خوب تربیت کنید. اول مرتبه تربیت بچه در دامن مادر است، براى آن که علاقه ى بچه به مادر بیشتر از همه ى علایق است… مع الاسف در آن حکومت طاغوتى… تبلیغ مى‌کردند به اینکه زن چرا بچه دارى کند… یک بچه که در دامن مادر بزرگ نشود عقده پیدا مى‌کند… بسیارى ازاین مفسده‌هایى که در جامعه پیدا مى‌شود از این بچه‌هایى است که عقده دارند. این شغل(تربیت انسان) شغل انبیاء است.»(۲۷)

ج: همچنان که با بزرگ شدن کودک از میزان وابستگى او به مادرکاسته خواهد شد، مادر با «مدیریت صحیح»مى تواند اشتغال خارج از خانه را با توجه به «علایق»و «قدرت و توان» و «فرصت(۲۸)» خود انتخاب کند.

منظور از مدیریت صحیح این است که زن بخشى از مسئولیتهاى خانه را به فرزندان و همسر واگذار نماید مثلاً دختر خانه در آشپزخانه و نظافت و یا همسر در شستن ظروف و هم چنین پسر خانواده در امر خرید خانه به مادر کمک کنند ولى براى تقسیم این امور حتماً باید با برنامه ریزى و مشورت و نظرخواهى اعضاى خانواده اقدام نماید تا هر عضو خانواده بداند که هر روز موظف به انجام چه کارى هست.

و در مرحله بعد هم مادر باید مسئولیت هدایت این امر را بر عهده بگیرد زیرا با درگیرى‌ها و تنش‌هایى روبرو خواهد شد که جز با سعه ى صدر و بردبارى و استفاده ى بهینه از عواطف مادرى خود نمى‌تواند آرامش و نشاط خانواده را تأمین نماید.مادر براى این امر باید به ارزیابى و کنترل عملکرد خانواده بپردازد تا ضمن استفاده از اهرم مدیریت و هم چنین عواطف مادرى و صبر و حوصله تذکرات لازم را براى انجام وظایفشان بدهد و محیطى فعال و لذت بخش براى اعضاى خانواده فراهم نماید.

د: یکى از مقایسه‌هاى اشتباه و مغالطه آمیز، مقایسه بین وضعیت مادى و استقلال اقتصادى زنان شاغل و خانه دار مى‌باشد. فى المثل دختر جوانى ممکن است این گونه محاسبه نماید که بعد از ۲۵-۳۰ سال کار، دارایى و اموال او به مراتب بیش از یک زن خانه دار که ۳۰ سال در خانه کار کرده است مى‌باشد، گذشته از آن که همواره استقلال اقتصادى داشته و براى خرج کردن نیازمند درآمد شوهر و اجازه او نخواهد بود. این یک نگرش ظاهرى است. در مقایسه بین زن شاغل و زن خانه دار باید این توجه را داشت.

که چنانچه وضعیت مادى یک زن شاغل از یک زن خانه دار بهتر باشد ولى این افزایش درآمد در مقابل از دست دادن آرامش زندگى، تربیت صحیح و کامل فرزندان، لذت ساعات هم نشینى با خانواده و نیز ایجاد استرس و افسردگى و تنهایى‌هاى زودرس باشد، یک خسران محض و ضرر بزرگ و جبران ناپذیر است. گذشته از آن که با حاکمیت روح و فرهنگ اسلامى در اعتقادات و رفتارهاى زن و شوهر، در مورد مصرف وخرج خانه، زن به اصطلاح ذلیل شوهر نخواهد بود بلکه احترام و استقلال اقتصادى او به رسمیت شناخته شده است. غیر از آنکه نه تنها زن درمورد خرج خانه باید مراعات ضوابط را نماید بلکه همه انسانها براى خرج کردن درآمد شخصى خود باید تابع مقررات و ضوابطى باشند زیرا مال روزى و امانت خداوند در نزد ماست(۲۹) و نباید هر کس فکر کند هر جور که دلم مى‌خواهد مالم را خرج مى‌کنم.زیرا که:

«فى حلالها حساب و فى حرامها عقاب»(۳۰)؛ «در حلال دنیا حساب و در حرام آن عقاب است.»

پس به جاى فرار از حل مسئله همان ابتداى تشکیل خانواده و بستن پیمان ازدواج باید چشم و گوش را خوب باز نمود و سعى کرد که بر مبناى اعتقادات صحیح و ارزشهاى واقعى دینى ازدواج نمود و بناى زندگى را بر پایه نظام اسلامى برپا نمود تا جریان زندگى از رفتارهاى خودخواهانه محفوظ بماند.

و: امروزه با پیشرفت رایانه‌هاى بسیارى از مشاغل را مى‌توان در خانه انجام داد و به این ترتیب هم مادر ساعات بیشترى را در خانه و کنار فرزندان خود خواهد گذراند(۳۱) و

هم در هزینه رفت وآمد و خستگى‌هاى جسمانى و فرصتهاى زمانى صرفه جویى خواهد شد.از جمله مشاغل درون منزل که با استفاده از رایانه مى‌توان انجام داد فعالیت‌هاى پژوهشى و مطالعاتى مى‌باشد که خصوصاً با رشد روز افزون سطح تحصیلات زنان در ایران توجه به این فعالیت‌ها بسیار ضرورى است.

هـ: یکى دیگر از فعالیتهاى زنان تشکیل یا شرکت در سازمانهاى خیریه مى‌باشد که به صورت داوطلبانه صورت مى‌گیرد در این صورت بخشى از وقت و تخصص و تجربه زنان در اختیار گروههاى مشخص اجتماعى قرار گرفته و استفاده مى‌شود. در این گونه امور علاوه بر کمک به حل مشکلات جامعه از هرز رفتن نیروى زنان بخصوص زنان میانسال که کار زیادى در خانه ندارند و هم چنین از تنهایى و افسردگى آنان جلوگیرى مى‌شود.

ی: از فرصتهاى اشتغال زنان، پرداختن به فعالیتهاى قرآنى و دینى است. شرکت در دوره‌هاى مؤسسات شناخته شده و معتبر چه به صورت فراگیرى و آموختن و چه به صورت آموزش و تعلیم به دیگران غنیمتى بزرگ است. زنان به دلیل تأثیر انکار ناپذیرى که در بالا بردن آگاهى‌هاى خانواده و تربیت فرزندان دارند، نقش بسیار بزرگى را در این زمینه ایفا مى‌نمایند. افزایش آگاهى‌ها و مهارت‌هاى دینى زنان موجب بالا رفتن کیفیت تربیت و اخلاق اعضاء خانواده مى‌شود گذشته از آنکه ذخیره ى معنوى و اُخروى عظیمى هم براى خود آنان مى‌باشد.

ادامه دارد…

نویسنده: طاهره کشوادى

پى‌نوشت‌ها
ا-وسایل الشیعه ج۲۰، ص۱۳- من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲۸۰
۲-سویزى، مهرى، فصلنامه کتاب زنان، سرمقاله‌ها
۳-ان اصحاب الجنه الیوم فى شغل فاکهون.هم و ازواجهم فى ظلال على الارائک متکئون. لهم فیها فاکهه و لهم مایدعون. سلام قولاً من رب رحیم. سوره مبارکه یس آیات ۵۸-۵۵؛
به درستى که اصحاب بهشت در آن روز در وجد و شادمانى مشغولند. آنان و همسرانشان در سایه درختان بر تختهاى بهشتى تکیه زده اند، براى آنهاست انواع میوه‌ها و خوردنى‌ها و براى آنها هرچه بخواهند(آماده) است. درود و سلام قولى است از(جانب) پروردگار رحیم براى آنها.
۴-سوره الاسراء آیه ۶؛
۵-سوره انعام آیه ۱۵۱؛
۶-نهج البلاغه، قصارالحکم، ۴۳ «الرزق رزقان طالب و مطلوب»یا قصارالحکم، ۳۷۹ «الرزق رزقان رزق تطلبه و رزق یطلبک».
۷-اخلاق در خانه، ص۳۰، استاد مظاهرى.
۸-غررالحکم/۲۶۹؛
۹-بحارالانوار، ج۷۲، ص۶۱، حدیث ۴؛
۱۰-تحف اللعقول/۲۸؛
۱۱-تحف العقول/۲۸۷؛
۱۲-وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۴۴؛
۱۳-بقره آیه ۲۴۵؛
۱۴-«و ما عندالله خیرٌ و ابقی». قصص آیه ۶۰؛
۱۵-طلاق، آیات ۲و۳؛
۱۶-اعراف آیه ۹۶؛
۱۷-ابراهیم آیه ۷؛
۱۸-نوح آیات ۱۲-۱۰؛
۱۹-نورالثقلین، ج۵، ص۴۲۴؛
۲۰-امام باقر(علیه السلام): بر شما باد به دعا براى برادرانتان که همانا باعث افزایش روزى خواهد شد.
۲۱-کهف آیه ۷؛
۲۲-حجرات آیه ۷؛
۲۳-وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۵۳؛
۲۴-نهج البلاغه، نامه ۳۱، ۱۱۸؛
۲۵-بحار، ج۱۰۳، ص۷۳؛
۲۶-از نظر فقها وقتى مرد توان تأمین مخارج فرزندان خود را ندارد ابتدا بر پدر او و در صورت عدم توانایى پدربزرگ، بر مادر او واجب است تا مخارج فرزند را تأمین کند.