ویژه نامه » ماه مبارک رمضان » آداب و اعمال ماه رمضان » سحرها »

اعمال سحرهاي ماه مبارک رمضان

 اعمال سحرهاى ماه مبارك رمضان و آن چند عمل است:

اوّل:سحرى خوردن،و آن را ترك نكند گرچه‏ به خوردن يك خرماى خشك،يا نوشيدن شربتى از آب باشد،و بهترين سحريها سويق يعنى قاووت و خرماست،و در خبر وارد شده:كه خدا و فرشتگان صلوات مى‏فرستند بر آنهايى كه در سحرها استغفار مى‏كنند،و سحرى مى‏خورند.

دوم:هنگام خوردن سحرى سوره«انّا انزلناه»را بخواند،كه هركه اين سوره مباركه را هنگام افطار كردن و سحرى خوردن بخواند،در فاصله بين اين‏ دو زمان ثواب كسى را دارد كه در راه خدا در خون خود غلطيده است.