خانواده شیعی » سبک زندگی »

اصول برقرارى روابط مؤثر

 توماج فريدونى

روابط يعنى همه چيز!؟روابطى که داريد تعيين مى کند شما چه کسى هستيد،چگونه فکر مى کنيد،چه چيزهايى را به دست خواهيد آورد،و ديگران در مورد شما چگونه قضاوت مى کنند.

کيفيت روابط شماست که تعيين مى کند چه جايگاهى در خانواده،بين دوستان و همکاران و جامعه داريد.چگونه و با چه سرعتى کارهايتان پيش مى رود و در چه زمانى به اهداف خود خواهيد رسيد.

تا به امروز من خودم تجربيات موثرى در زمينه روابط داشته ام.از زمانى که الگوى برقرارى روابطم را تغيير داده ام تمامى کسانى که با آنها در رابطه هستم به موفقيت من کمک هاى شايان توجه کرده اند.در خيلى از موارد من تنها ايده اى را مطرح کرده ام و چشم اندازى را تعريف کرده ام و تعداد بسيارى از دوستان و ياران باوفا براى تحقق روياهايم در کنارم مانده اند.

شايد بپرسيد آخر براى چه؟چرا ديگران بايد به تو براى کسب موفقيت ها کمک کنند اما اين اتفاق براى من نمى افتد؟جواب ساده است.من با اصول برقرارى روابط موثر به دوستانم مى فهمانم که برايم مهم هستند،به آنها پرستيژ مى دهم،به آنها نشان مى دهم که دوستشان دارم،کارى مى کنم که درنظر خودشان و ديگران مهم جلوه کنند و از طرفى براى موفقيت هايشان در کنارشان مى مانم.اکثر انسان ها، اشخاصى قدرشناس هستند.

حالا اگر شما هم با اهميت روابط موثر در زندگى آشنا هستيد و مى خواهيد که روابط بهترى برقرار کنيد و با روابط خود به موفقيت،خواسته ها،اعتبار و موقعيت هاى بهتر و جديدتر برسيد پس به خواندن اين مقاله که از شانزده راهکار کاربردى تشکيل شده است ادامه دهيد!

1-عشق ورزيدن يک طرفه را تمرين کنيد!

عشق و عشق ورزيدن يک طرفه است.لطفاً بى جهت به دنبال آن نباشيد که ديگران حتماً شما را دوست بدارند و عاشقتان باشند.با اين طرز فکر به زودى تمامى روابط موثر خود را از دست خواهيد داد و بدتر از آن هرگز نمى توانيد ارتباط موثرى برقرار کنيد.

بايد بدانيد که از نظر روان شناسى انسان از دوست داشتن و عشق ورزيدن لذت مى برد و نه از مورد دوست داشتن واقع شدن.پس براى دوستى و عشق شرط “دوستم داشته باش” تا “دوستت داشته باشم”نگذاريد.حرمت و جايگاه دوست داشتن و عشق را حفظ کنيد و بدانيد عشق آن چيزى نيست که برخى به زور مى خواهند به دست بياورند!

نکته مهم آنجاست که اصلاً تفاوتى نمى کند براى چه اين مقاله را مى خوانيد يا مى خواهيد روابط موثرى با همکاران خود برقرار کنيد يا به دنبال بهبود روابط خانوادگى هستيد يا مى خواهيد به کسى پيشنهاد ازدواج دهيد يا به دنبال دوستان جديدى مى گرديد.به هرحال اهميت عشق و مهمترازآن يک طرفه بودن عشق در روابط را نبايد دست کم بگيريد.

بايد دوستدار و عاشق ديگران باشيد تا آنها هم به شما علاقه مند شوند و بخواهند که کمکتان کنند.زمانى که تعداد بى شمارى دوست مفيد را به رابطه اى موثر دعوت مى کنيد خيلى زودتر از آنچه تصورش را مى کنيد به خواسته هايتان خواهيد رسيد.اين را امتحان کنيد.بى چشمداشت به ديگران هديه کنيد تا از قدرشناسى نسل بشر متعجب شويد!

2-عشق را مشروط به شرايط نکنيد!

براى بعضى عشق مثل قفل يک گاوصندوق مى ماند.آن را بيست و هفت بار در جهات مختلف بچرخان تا بالاخره باز شود!اين را در يکى از برنامه هاى صوتى آنتونى رابينز شنيدم و بايد باور کنيد که برخى تا اين حد عجيب فکر مى کنند.

از چنين طرز فکرهايى فاصله بگيريد.از اينکه بگويى اگر مى خواهى دوستت داشته باشم بايد از يک ساختمان هفتاد طبقه به پايين بپرى تا به من ثابت شود خوددارى کنيد!اينکه شرط کنيد که اگر طرف مقابل شما خواهان اثبات عشق خود نسبت به شماست پس بايد جانش را براى شما بدهد چندان منطقى نيست.چرا که عاشق کسى است که براى شما زنده بماند و نه برعکس…

بياييد به خودمان قول بدهيم که ديگران را با وسوسه اى تحت عنوان دوست داشتن و دوست داشتنى بودن وادار به کارهايى که ما مى خواهيم نکنيم.بياييد اجازه بدهيم که ديگران خودشان باشند و درعوض بدون هيچ گونه قيد و شرطى آنها را دوست بداريم.

يکى از مهمترين اصول روابط آن است که طرف رابطه شما با کمال ميل از شادى ها و غم هايش با شما بگويد.شما را مانند دوست و مشاور خود بداند و از رازهايش براى شما بگويد.زمانى که عشق شرطى براى دادن داشته باشيد ديگران هرگز به شما اعتماد نخواهند کرد چون گمان مى کنند اگررازشان برخلاف ميل شما باشد به جاى اينکه دوستشان داشته باشيد مورد غضب و نفرتتان قرار مى گيرند.

به هرحال انتخاب باشماست.دوست داشتن را از قيد شرط و ظواهر جدا کنيد.حتى کسانى را مى شناسيم که براى انتخاب همسر دلخواه خود مى گويند که بايد چشمانش فلان شکل باشد،فلان مرد موهايش مشکى است،من مردى با موهاى روشن مى خواهم!

3-در زمان حال زندگى کنيد

زندگى در زمان حال يکى از اصول و پايه هاى رسيدن به خوشبختى و البته موفقيت در روابط موثر است.کسانى که دايماً از گذشته و مصايبى که به سرشان آمده سخن مى گويند چندان جذاب و تاثيرگذار به نظر نمى رسند و عده زيادى تمايل و قصد معاشرت با آنها را ندارند.

و البته کسانى هم که دايماً در فکر آينده هستند و به خاطر آينده،نفسشان را در سينه حبس نگاه مى دارند و به جاى فکر کردن به موقعيت هاى پيش رو،احترام به ديگران و تقويت روابط با آنها به آينده خيره شده اند،خيال پرداز و رويايى معرفى مى شوند و همه از دستشان گريزانند.

درلحظه به هرآنچه که فکرکنيد،تبديل به همان مى شويد.اگر دايماً به مصائب گذشته فکرکنيد، به آنکه مورد خيانت واقع شديد،قربانى بوديد،منفور بوديد و…ناخواسته امروزتان را هم مشابه ديروز خواهيد ساخت.و اگر هم دايماً درفکر آينده باشيد،ازآنجايى که آن آينده فقط يک روياست و در زمان حال هيچ کارى نمى کنيد و هيچ نداريد،دست خالى مى مانيد.

اگرمنفى گرا باشيد دايماً درحال جذب انسان هاى منفى و شکست خورده هستيد.اگرخود را يک برنده بدانيد درصف برنده ها مى ايستيد.اين خيلى ساده است و هيچ پيچيدگى ندارد.يادتان باشد مهمترين مسائل جهان هرگز پيچيده نيستند.مطمئنم که تا اينجا به نکات مهمى در مورد زندگى در زمان حال پى برده ايد.شما بايد در زمان حال زندگى کنيد و گرنه،نه تنها روابط خوب خود را از دست خواهيد داد،به جايى مى رسيد که امکان برقرارى روابط جديد از شما سلب خواهد شد.يادتان باشد تنها کسانى به روابط عالى،موثر و پايدار دسترسى دارند که در زمان حال زندگى مى کنند.

مردم از شما مى خواهند که به آنها توجه کنيد،دوستشان داشته باشيد و برايشان ارزش و احترام قايل شويد.چطور زمانى که دايماً درگذشته يا آينده سپرى مى کنيد مى توانيد حواستان را به جاى ديگرى هم جمع کنيد؟

و حتى کسانى را مى شناسم که دايماً همسر خود را به خاطر اشتباه بزرگ يا کوچکى که درگذشته انجام داده مورد انتقاد قرار مى دهند.آنها حاضر نيستند زندگى ساده و شادى داشته باشند و هر زمان هم که احساس کردند آرامش نسبى به خانه و خانواده آنها آمده سريعاً به دنبال بهانه اى مى گردند.

تصميم با شماست.يا از همين امروز الگوهاى غلط رفتارى خود را کنار بگذاريد يا ديگران شما را کنار خواهند گذاشت.

جالب آنکه تنها وقتى که در زمان حال زندگى مى کنيم مى توانيم به احساس نابى از خوشبختى و آرامش خيال دست بيابيم.تا زمانى که دايماً افسوس گذشته و حرص آينده را مى خوريم و دايماً تپش قلب و فشارخون خود را پايين و بالا مى بريم نمى توانيم احساس خوبى داشته باشيم،نمى توانم شاکر و قدردان خداوند به واسطه نعماتى که ما عطا کرده است باشيم و نمى توانيم ديگران و حاميان واقعى را در کنار خود نگاه داريم.

منبع:مجله موفقيت(ش166)